CKZiU zawarło umowę patronacką z SENI

CKZiU zawarło umowę patronacką z SENI

13 października 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

5 października 2021 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy SENI Spółką Akcyjną z siedzibą w Brodnicy a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Umowę w obecności Starosty Brodnickiego Piotra Boińskiego podpisali: Prezes Zarządu SENI Stanisław Kwiatkowski oraz Dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski. Dotyczy ona objęcia patronatem przez Spółkę SENI klas w zawodzie technik mechatronik.

Reklamy
Reklamy

Klasy patronackie będą miały zagwarantowaną praktyczną naukę zawodu w SENI. Uczniowie pod okiem instruktorów poznają nowoczesne techniki i technologie wytwarzania w rzeczywistych warunkach zakładu pracy, a nie tylko w szkolnej pracowni, nabiorą obycia w swoim zawodzie, niezbędnego w przyszłej pracy. Zakład SENI zadbał również o zmotywowanie uczniów do nauki, ponieważ zobowiązał  się do ufundowania na zakończenie roku szkolnego nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów, a także do zatrudnienia najlepszych absolwentów.

Umowa zobowiązuje szkołę do zapewnienia uczniom nauczania zgodnego z standardami kwalifikacji zawodowych, a dodatkowo do kształcenia kompetencji związanych z profilem pracy w SENI.

Pomysł tworzenia klas patronackich – coraz bardziej popularny w całej Polsce – jest odpowiedzią na wymagania rynku pracy i dynamiczny rozwój technologii. Takie klasy przynoszą wiele korzyści uczniom, firmie i szkole. Uczniowie zyskują lepsze praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy, większą motywację do zdobywania kompetencji zawodowych, a firma ma szansę stworzyć sobie grono dobrych pracowników. Umowy patronackie gwarantują szkole podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, które musi być ściśle powiązane z rynkiem pracy i nie może ograniczać się nauki w salach lekcyjnych.

źródło: CKZiU/Barbara Stefańska

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: