11 milionów na inwestycje drogowe w Gminie Brodnica

11 milionów na inwestycje drogowe w Gminie Brodnica

29 września 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Kończy się realizacja tegorocznych inwestycji drogowych w gminie Brodnica. W tym roku na budowę 9 404 metrów nowych nawierzchni dróg i 2 115 metrów kanalizacji deszczowej przeznaczyliśmy ponad 11 milionów złotych, w tym 3 miliony 400 tysięcy złotych pochodzi z pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania – Funduszu Dróg Samorządowych i Regionalnego Programu Operacyjnego.

W maju podpisaliśmy umowę na budowę drogi gminnej nr 035023C w miejscowości Kominy z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wygrała przetarg na wykonanie tej inwestycji. Zakres prac objął roboty przygotowawcze, wykonanie jezdni o długości 990 metrów i szerokości od 4,5 do 5 metrów z betonu asfaltowego, budowę zjazdów na sąsiadujące z drogą nieruchomości, wymianę przepustu drogowego na nowy oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,75 metra z kruszywa łamanego. Wartość zadania opiewa na kwotę 728 136,93 złotych a roboty zakończono w lipcu.

Reklamy
Reklamy

Przetarg na przebudowę dróg w miejscowościach Wybudowanie Michałowo, Podgórz i Cielęta rozstrzygnęliśmy pod koniec czerwca. Przebudowę 936,3 metrów ul. Widokowej w miejscowości Wybudowanie Michałowo wykonała firma „Mi-Le-An” mgr Anna Moczadło z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 879.215,86 złotych brutto. Na odcinku drogi od granicy z miastem Brodnicą wykonywana jest nawierzchnia jezdni o szerokości od 4,5 do 5,4 metra z kostki brukowej, zjazdy do nieruchomości, odwodnienie drogi i ustawienie oznakowania. W Podgórzu przebudowywana jest droga gminna nr 80593C (ul. Orzechowa) o długości 432 metrów. Inwestycję wykonała forma Budownictwo Ogólne – Usługi Gółkowski Krzysztof z Brodnicy za cenę 573.234,47 złotych brutto. Zadanie objęło zmianę nawierzchni jezdni z płyt betonowych i gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości od 3 do 5 metrów, wykonanie zjazdów indywidualnych na pola i do posesji, wykonanie odwodnienia i oznakowania drogi. Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej na osiedlu bloków w Cielętach o długości 128,6 metrów, w tym: przebudowę jezdni o szerokości 6 metrów z kostki brukowej, zjazdów do posesji, chodnika dla pieszych i wykonanie elementów odwodnienia jezdni wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę 166.493,97 złotych brutto.

Inwestycję przebudowy dróg osiedlowych w Karbowie wykonuje firma Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski z Brodnicy. Zakres prac zgodnie z umową obejmuje przebudowę (wykonanie łącznie 1029 metrów jezdni i zjazdów do nieruchomości z kostki brukowej) ulic gminnych położonych w Karbowie: Liliowej, Goździkowej, Frezjowej, Fiołkowej, Konwaliowej, Bratkowej i Chryzantemowej wraz z wykonaniem 2 115,20 metrów kanalizacji deszczowej obejmującej ul. Północną z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Żmijewskiej. Koszt inwestycji zgodnie z wynikiem przetargu wynosi 2 971 483,23 złote. Termin zakończenia prac określono na 30 września 2021 roku.

Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Szymkowo, Kozi Róg, Szczuka i Opalenica wykonała firma Budomost Sp. z o.o. z Białegostoku, która złożyła najkorzystniejszą spośród trzech złożonych ofert. Wartość zadania zgodnie z przetargiem wynosi 997 675,52 zł. Zadanie objęło wykonanie nowych nawierzchni czterech dróg gminnych: Kozi Róg – Szymkowo o długości 2 577 metrów, Szczuka – Jastrzębie o długości 1 504 metrów, droga nr 80589C w Opalenicy o długości 397 metrów oraz droga na działce o nr 43/2 także w Opalenicy o długości 450 metrów. W ramach zadania wykonane zostały jezdnie o szerokości od 4 do 4,5 metra (4 – krotne powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywami), zjazdy, pobocza z kruszywa, oznakowanie pionowe, oczyszczenie rowów oraz montaż barier ochronnych wraz z oczyszczeniem przepustów (w Opalenicy i Szczuce).

Trwają ostatnie prace przy przebudowie drogi gminnej w Moczadłach, gdzie wykonywana jest nowa 5-metrowej szerokości jezdnia na odcinku 581,5 metrów – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 oraz chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów szerokości i ponad 684 długości. Zadanie obejmuje także wykonanie zjazdów do nieruchomości, poboczy, elementów odwodnienia i oznakowania. Realizuje je Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy za cenę 664.884,30 zł brutto.

Remont drogi gminnej nr 080518C w Mszanie objął roboty przygotowawcze, wykonanie nowej jezdni o szerokości 5 metrów i długości 428,8 metrów, przebudowę chodnika z poszerzeniem do 2 metrów o długości 148,5 metrów z kostki brukowej, zjazdy z betonu asfaltowego lub z kostki brukowej, pobocza z kruszywa oraz wykonanie drenażu. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy za 407 536,56 złotych brutto.

Budowa największej z inwestycji ostatnich lat – ścieżki z Brodnicy do Osieka jest już zakończona i odebrana. Wykonawca Transbruk Barczyński Sp. z o.o. zakończył zadanie w kwietniu tego roku. Koszt tej realizowanej wspólnie z Miastem Brodnicą i Gminą Osiek inwestycji to blisko 5 milionów złotych. W tym roku wydatki na to zadanie wyniosły 1 300 000 zł.

Nasze tegoroczne wydatki na inwestycje drogowe obejmują także dotacje na zadania realizowane przez inne samorządy. Udzieliliśmy 249 622 złotych dotacji dla Powiatu Brodnickiego na modernizację drogi powiatowej w Szabdzie oraz mamy zarezerwowane 500 000 złotych dotacji dla Miasta Brodnicy na modernizację dróg miejskich oraz 35 000 złotych dotacji dla województwa Kujawsko – Pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy.

źródło: Facebook Adam Zalewski

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: