Dotacja na usunięcie azbestu

Dotacja na usunięcie azbestu

15 września 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

3 września 2021 r. burmistrz Brodnicy podpisał umowę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu naszego miasta. Kwota dotacji wynosi do 54 500,00 zł., a umowa dotacji obejmuje trzy lata (2021 – 2023).

10 września 2021 r. została wyłoniona firma, która na zlecenie Gminy Miasta Brodnicy zdemontuje i przekaże do utylizacji azbest z nieruchomości położonych na terenie Brodnicy, których właściciele w wyznaczonym terminie złożyli wnioski w Urzędzie Miejskim.

Reklamy
Reklamy

Na ten rok przewiduje się, że usunięte zostanie około 57 ton azbestu z 30 nieruchomości. Całkowity koszt zadania w 2021 r. wyniesie do 34 759,56 zł, z czego dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu to kwota do 18 160,00 zł, a 16 599,56 zł to wkład własny Gminy Miasta Brodnicy.

Zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu prowadzone jest na terenie Gminy Miasta Brodnicy corocznie od 2011 r. W latach 2011-2020 usunięto około 400 ton azbestu.

Przypominamy, że zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, całkowite wyeliminowanie azbestu w Polsce nastąpić ma do roku 2032.

Osoby posiadające nieruchomości pokryte azbestem, bądź posiadające zgromadzony azbest na terenie swojej nieruchomości (zlokalizowanej na terenie Gminy Miasta Brodnicy) zachęcamy do składania wniosków o dotację na rok 2022. Dotacja dotyczy demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Wnioski można składać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, za pośrednictwem poczty wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23 lub na adres mailowy: pkaminska@brodnica.pl

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 56 49 30 335.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: