Przybywa nauczycieli dyplomowanych w Gminie Bobrowo

Przybywa nauczycieli dyplomowanych w Gminie Bobrowo

9 września 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Awans zawodowy nauczyciela składa się z czterech etapów: 1) nauczyciel stażysta, 2) nauczyciel kontraktowy, 3) nauczyciel mianowany, 4) nauczyciel dyplomowany.

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY – awans nadaje Dyrektor szkoły

Reklamy
Reklamy

NAUCZYCIEL MIANOWANY – awans nadaje organ prowadzący – tj. Wójt Gminy Bobrowo

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY – awans nadaje organ nadzoru pedagogicznego, tj. Kurator Oświaty

W Gminie Bobrowo co roku przybywa nauczycieli dyplomowanych. Podczas XXVI sesji Rady Gminy Bobrowo w dniu 12 sierpnia 2021 r. oraz podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowie nauczycielom z Gminy Bobrowo, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego wręczono kwiaty, listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki.

Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymali:

1) Pani Magdalena Szczawińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowie (Pani Szczawińska posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ma też uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć logopedycznych),

2) Pani Anna Bukała – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kruszynach (Pani Bukała posiada kwalifikacje do religii i do zajęć rewalidacyjnych),

3) Pani Lena Pietrkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach (Pani Pietrkiewicz posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i plastyki).

W Gminie Bobrowo ok. 65 % zatrudnionych nauczycieli, to nauczyciele dyplomowani. Cieszy fakt, że nauczyciele uzyskują kolejne stopie awansu zawodowego i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Jeszcze raz gratulujemy.

źródło: UG Bobrowo

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: