Odbiór inwestycji pn. “przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie nad Osą, etap i”

Odbiór inwestycji pn. “przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie nad Osą, etap i”

26 sierpnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

25 sierpnia 2021 roku w Buku Pomorskim odbył się uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie nad Osą, Etap I”.

Podczas odbioru zaproszeni goście zapoznali się z charakterystyką techniczną przebudowanej drogi, która wydatnie poprawiła jakość infrastruktury w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Reklamy
Reklamy

Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące oficjalne otwarcie wspomnianej drogi.

W czynnościach odbioru oraz uroczystego otwarcia inwestycji udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Marek Berendt, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula, Sołtys Wsi Buk Pomorski Andrzej Bucha, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Jakub Bartoszewicz oraz Mieszkańcy Buku Pomorskiego natomiast wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu reprezentował Kierownik Budowy Mateusz Fiedurek.

W ramach ww. zadania wykonano m.in.:

– poszerzenie jezdni do 5 m;

– nową nawierzchnię z warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej;

– zjazdy z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.

Pierwszy etap prac objął długość 1000 m jezdni, rozpoczynając się od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1801C.

Generalnym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Koszt odebranych robót wyniósł 741.619,45 zł brutto.

Przedmiotwą inwestycję zrealizowano w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotową inwestycję zrealizowano w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: