Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

10 sierpnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Informujemy, że w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy realizowany jest projekt „Program profilaktyczny -wczesne wykrywanie raka jelita grubego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu profilaktycznego została przedłużona do końca marca 2022 roku.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach oraz nie mają objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego. Dotyczy osób pracujących oraz pozostających bez pracy z przyczyn zdrowotnych.

Reklamy
Reklamy

Świadczeniobiorcami są także osoby spełniające warunki:

– w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie badania genetycznego.

Cele Programu:

– zwiększenie odsetka raków wykrywalnych we wczesnych stadiach zaawansowania

– zwiększenie odsetka wyleczenia

– obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego

– obniżenie umieralności na raka jelita grubego

– obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Informacje i zapisy pod nr tel.: 56 668 92 39

Szczegółowe informacje: https://zozbrodnica.pl/aktualnosci/wczesne-wykrywanie-raka-jelita-grubego-2/

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: