Podpisanie umowy na rewitalizację zielonych płuc miasta – parku Jana Pawła II

Podpisanie umowy na rewitalizację zielonych płuc miasta – parku Jana Pawła II

3 sierpnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

3 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat; Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej. Kwota dofinansowania to 5.831.710,61 zł. W trakcie spotkania Zbigniew Sosnowski wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy podkreślali znaczenie tej inwestycji dla miasta i jego mieszkańców.

Rewitalizacja obejmie skorygowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, tak aby zachować płynność ruchu i najkrótszą drogę do wyznaczonego celu przy jednoczesnym utrzymaniu przebiegu istniejących głównych ciągów komunikacyjnych. To niezwykle ważne dla komfortu poruszania się. Jednocześnie układ kompozycyjny parku nie zmieni się. To będzie wciąż nasz piękny park.

Reklamy
Reklamy

W Parku Anny Wazówny powstanie plac w kształcie koła z sześcioma stolikami do gry w szachy.

Wzdłuż Alei Wędkarzy powstanie ciąg pieszo-rowerowy, a istniejące stopnie przy wejściu od ulicy Kościelnej zostaną zlikwidowane. Aleja z chodnikiem zostanie połączona za pomocą maksymalnego możliwego spadku, aby poruszanie się rowerem było jak najbardziej komfortowe.

Parkowe alejki zostaną wykonane przy zastosowaniu przepuszczalnej, naturalnej nawierzchni z piasku łamanego na podbudowie z kruszyw kamiennych. Budowa nawierzchni przepuszczalnych to prosty sposób na poprawę warunków wodnych w środowisku. Celem stosowania nawierzchni przepuszczalnych jest umożliwienie przesiąkania wody do gruntu, tak by zmniejszyć spływ powierzchniowy wody do kanałów deszczowych. Jednocześnie ścieżki zostaną wyprofilowane i wyniesione, aby woda spływała zasilając parkową zieleń.

Betonowe stopnie nad Drwęcą – jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów, zostaną naprawione i wyposażone w drewniane siedziska o długości 2 metrów. W parkach pojawią się również nowe ławki i kosze na śmieci. W słonecznej części Parku im. Jana Pawła II znajdą się leżaki, zaś w cieniu drzew stoły do pin-ponga sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi.

Plac zabaw zostanie powiększony i podzielony na strefy oparte na trzech okręgach. Nowe, zróżnicowane formy rekreacji i wypoczynku będą dostosowane do potrzeb grup różnych grup wiekowych. W pierwszej strefie znajdzie się piramida linowa przeznaczona do wspinaczki dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat. W drugiej strefie zostaną zamontowane rozbudowane zestawy ze zjeżdżalniami złożone z wież połączonych mostkami, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa, huśtawka typu bocianie gniazdo, bujaki i karuzela YUGO. Trzecia strefa zostanie wyposażona w zestawy do ćwiczeń złożony z drążków i drabinek. Ponieważ plac zabaw powinien jednoczyć wszystkie dzieci, a miejsca zabaw najlepiej integrują małych użytkowników, na placu zostaną umieszczone urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Również część nawierzchni zostanie wykonana z myślą o osobach poruszających się na wózkach. Na placu zabaw znajdą się także siedziska, z których rodzice będą mogli obserwować bawiące się pociechy.

Zostaną zbudowane zewnętrzne instalacje wodociągowe dla potrzeb parku, przebudowana kanalizacja deszczowa, przebudowana linia kablowa oświetleniowa oraz zamontowane słupy oświetleniowe z oprawami parkowymi typu LED. To zmiany niedostrzegane gołym okiem, jednak mają ogromne znaczenie dla komfortu użytkowników.

W czasie tworzenia projektu nie zostało pominięte ogromne przyrodnicze znaczenie tego terenu. Dlatego zostanie zamontowanych około 150 budek lęgowych dla różnych zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i wiewiórek. Zaś tematyczne ścieżki edukacyjne będą nie tylko źródłem wiedzy i rekreacji, ale również dadzą możliwość świadomego obcowania z naturą.

Na obszarze objętym rewitalizacją rośnie ok. 590 drzew w różnym wieku i stanie zdrowotnym. Niektóre okazy to stare olbrzymy o obwodach przekraczających 3 metry, zaś inne to parkowe „przedszkolaki”, których średnica pnia wynosi ok. 10 cm. Park jest założeniem stworzonym przez człowieka, dlatego zarówno stare jak i młode drzewa wymagają kontroli i opieki. W związku z tym pielęgnacji zostanie poddane około 500 drzew. Usunięte zostaną suche i połamane gałęzie, ubytki i wypróchnienia zabezpieczone, a jemioła wycięta, na 11 drzewach z rozwidleniami typu V zostaną założone wiązania elastyczne. Inwentaryzacja dendrologiczna i ocena stanu zdrowotnego drzew została przeprowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przez firmę arborystyczną będącą członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, posiadającą certyfikat międzynarodowy European Treeworker uprawniający do wykonywania prac pielęgnacyjnych na drzewach w całej Unii Europejskiej.

W naszym parku rosną również klony jesionolistne, będące gatunkiem obcym o charakterze inwazyjnym. Klon jesionolistny wypiera wiele rodzimych gatunków roślin drzewiastych i zielnych, stanowiąc poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. Jest szczególnie niebezpieczny w siedliskach nadrzecznych gdzie następuje jego szybkie rozprzestrzenianie. Zaleca się jego usuwanie, szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo. Problemem w usuwaniu tego gatunku są bardzo silne odrośla z pni, które drzewo wytwarza, zwłaszcza gdy rośnie na terenach wilgotnych. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie również karpy korzeniowej i ze względu na znaczne koszty przeprowadzenia takich zabiegów, będą one przeprowadzone zbiorczo w ramach kompleksowej pielęgnacji.

Na terenie „Zielonych płuc miasta Brodnicy” rośnie ponad 580 drzew. Rewitalizacja wiąże się z usunięciem ok. 80 drzew. Około 33 szt. z usuwanych drzew to drzewa obumarłe lub zamierające, które pomimo pielęgnacji nie wykazują szans na przeżycie. Kolejne 31 szt. to samosiejki wspomnianego klonu jesionolistnego zwykle o krzaczastym pokroju. Około 8 szt. drzew zostanie usuniętych ponieważ wchodzą w kolizję ze starymi, okazałymi drzewami, zaburzając ich pokrój i wpływając negatywnie na stan fitosanitarny cennych okazów. W projekcie oznaczono 11 szt. drzew jako kolidujące z zagospodarowaniem, z czego 5 szt. to drzewa o charakterze inwazyjnym, 1 szt. lipy szerokolistnej o średnim/złym stanie, 2 szt. to formy krzewiaste derenia i trzmieliny o obwodach poniżej 30 cm, 1 szt. jesionu wyniosłego, który w późniejszym czasie wejdzie w kolizję z sąsiadującymi lipami i 1 szt. klonu pospolitego oraz 1 szt. topoli w średnim stanie zdrowotnym z próchnicą na pniu.

W ramach rewitalizacji zostanie posadzonych ponad 20 tys. roślin, w tym około 85 szt. drzew liściastych, 5 tys. krzewów liściastych, 65 szt. krzewów iglastych, ponad 15 tys. szt. bylin, roślin okrywowych i traw ozdobnych, oraz 1 tys. szt. roślin sezonowych, a także zrekultywowanie trawników i uzupełnienie na powierzchni 27 500 m2. Posadzimy graby i dęby, urokliwe jabłonie i piękne kasztanowce. Bukszpany, tawuły, hortensje i róże podkreślą historyczny charakter założenia, wdzięczne bodziszki zamieszkają w cieniu drzew, a trawy wprowadzą naturalny klimat. Nie zapomnieliśmy również o pszczołach, dla których w kompozycji znajdzie się szałwia, heliotrop i wiele innych roślin kwitnących przez cały okres wegetacyjny.

Na etapie planowania inwestycji kluczowy był głos mieszkańców Brodnicy. Przed zleceniem prac projektowych konsultowano się z mieszkańcami prosząc o przedstawienie oczekiwań i potrzeb związanych z rewitalizacją parku. Przygotowane trzy koncepcje zagospodarowania zostały udostępnione mieszkańcom na stronach internetowych, w budynku Urzędu Miejskiego, na Dużym Rynku, a także w miejskich parkach. Koncepcje „Rewitalizacji zielonych płuc miasta Brodnicy” zostały szczegółowo objaśnione przez pracowników Urzędu. Zwieńczeniem konsultacji z mieszkańcami było przeprowadzenie ankiet, na podstawie których opracowano ostateczny kierunek rewitalizacji.

źródło: UM Brodnica 

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: