Powiatowe drogi w przebudowie

Powiatowe drogi w przebudowie

21 lipca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Dobiegają końca najważniejsze w tym roku inwestycje drogowe Powiatu Brodnickiego. W lipcu planowane jest zakończenie prac na odcinku Świedziebnia-Zasady oraz w Szabdzie i Radoszkach. Do połowy września zakończą się roboty na odcinku Cielęta-Jastrzębie, gdzie przy drodze powstaje blisko 5-kilometrowa ścieżka dla pieszych i rowerzystów.         

Na rozbudowę, przebudowę oraz remonty dróg w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją i grysem Powiat Brodnicki przeznaczył w tym roku ok. 20 mln złotych. Przebudowanych, rozbudowanych i wyremontowanych zostanie za to około 25 km dróg – 10 km to przebudowy i rozbudowy, pozostałe to remonty w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją i grysem. Budżet ten obejmuje też powstanie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 4 km i 808 m z Cieląt do Jastrzębia.

Reklamy
Reklamy

Prace na tym odcinku wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy. Koszt robót budowlanych wynosi 7 686 238,18 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z planem to 15 września 2021 r. Objęty pracami budowlanymi jest odcinek o długości 5 km i 218 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w Cielętach do końca obszaru zabudowanego w Jastrzębiu. Zakres robót obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni z 5 do 6 m wraz z ułożeniem nowej nawierzchni (warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej) na całej szerokości jezdni; budowę zatoki autobusowej i chodników z kostki betonowej; budowę ścieżki pieszo-rowerowej (dł. 4,8 km) z kostki betonowej w obszarze zabudowanym oraz z masy bitumicznej w obszarze niezabudowanym, a także miejsc postojowych dla samochodów osobowych; przebudowę przepustów pod zjazdami oraz zjazdów do działek usytuowanych wzdłuż drogi. Droga zostani e wyposażona w system odwodnienia. Przebudowane zostaną pobocza. W obrębie przejść dla pieszych stanie 13 lamp hybrydowych z oprawami LED, zasilanych panelami fotowoltaicznymi oraz turbinami wiatrowymi. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ochrony pieszych.

Wykonawcą robót na tym odcinku jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie. Koszt prac budowlanych wynosi 2 473 362,13 zł. Zakończenie – do 18 lipca 2021 r. Długość odcinka objętego pracami budowlanymi to 2 km 300 m. Zakres robót obejmuje m.in.:odtworzenie jezdni (warstwy odsączającej, warstw podbudowy) na całej jej szerokości po wystąpieniu przełomów; przebudowę jezdni i położenie nawierzchni z betonu asfaltowego; przebudowę zjazdów na posesje, chodników, peronów, poboczy gruntowych; a także odtworzenie istniejących rowów drogowych i przebudowę przepustów, zagospodarowanie zielenią oraz oznakowanie drogi.

Roboty na tej drodze wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy. Koszt prac budowlanych  wynosi 1 571 064,87 zł, a termin zakończenia wyznaczono na 31 lipca 2021 r. Długość odcinka objętego pracami to 1 km 649 m. Zakres robót obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejących chodników, ścięcie poboczy gruntowych, korytowanie pod poszerzenie jezdni, pod konstrukcję zjazdów i  umocnione pobocza, ustawienie krawężników drogowych, krawężników wtopionych, oporników i obrzeży na ławie betonowej z oporem, ułożenie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu jezdni i zjazdów, ułożenie nawierzchni zjazdów i chodników z prefabrykatów betonowych, ułożenie warstw bitumicznych na konstrukcji zjazdów bitumicznych, ułożenie warstw bitumicznych (wyrównawczej, wiążącej, ścieralnej) wraz z siatką wzmacniającą na konstrukcji jezdni oraz  oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych.

Wykonawca robót jest firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży. Koszt prac budowlanych wynosi 1 385 469,26 zł. Zakończenie – 18 lipca 2021 r. Całkowita długość przebudowywanego odcinka to 541 m. Przebudowa odcinka dróg ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników pieszych drogi oraz poszerzenie i poprawę nawierzchni jezdni wraz z uregulowaniem odpływu wód opadowych. Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę chodnika i zatoki autobusowej z kostki beton, a także przebudowę/budowę zjazdów z kostki oraz betonu asfaltowego, budowę kanalizacji deszczowej, która zostanie podłączona do istniejącej sieci.

źródło: Starostwo Powiatowe, fot. P. Majchrzak
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: