Wójt gminy Brodnica z wotum zaufania i absolutorium

Wójt gminy Brodnica z wotum zaufania i absolutorium

23 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W poniedziałek 21 czerwca, podczas XXVI Sesji Rady Gminy Brodnica radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu Wójtowi Gminy Brodnica Adamowi Zalewskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie poprzedzono przedstawieniem Raportu o stanie Gminy Brodnica  oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Gminy  wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Reklamy
Reklamy

Poprzedni rok był dla Gminy Brodnica wyjątkowy nie tylko za sprawą pandemii SARS-CoV-2. Zrealizowaliśmy dochody budżetu na poziomie ponad 57 milionów złotych i wykonaliśmy inwestycje za ponad 14,1 mln złotych. Jednocześnie spłaciliśmy ponad 1,5 mln złotych kredytów nie zaciągając nowych kredytów. Dodatkowo osiągnęliśmy też 1,6 mln złotych nadwyżki budżetowej.
źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: