Uczniowie w mundurach ślubowali na sztandar

Uczniowie w mundurach ślubowali na sztandar

21 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W piątek, 18 czerwca 2021, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Karbowskiej w Brodnicy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych Technikum Logistycznego. Na sztandar szkoły przyrzeczenie złożyły 74 osoby. W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów oraz oficjalni goście.

To było ślubowanie już piątego rocznika uczniów w mundurach w Techniku Logistycznym w Brodnicy. Uroczystość odbywała się według ceremonii typowej dla służb mundurowych. Poprowadził ją koordynator klas mundurowych w CKZiU  Krzysztof Suchorab, a w przygotowanie młodzieży zaangażowany był również ppłk Zbigniew Fritzkowski, nauczyciel szkoły.

Reklamy
Reklamy

Klasy mundurowe w CKZiU cieszą się dużą popularnością. Kandydatów nie zniechęcają dodatkowe wymagania. Obok przedmiotów ogólnokształcących i umiejętności związanych z wybranym zawodem logistyka muszą oni zdobyć ogólną wiedzę o służbach mundurowych, poznać elementy musztry, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. Od uczniów kształcących się w tych klasach wymagana jest też duża sprawność fizyczna. Podczas cyklu kształcenia otrzymują oni możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji do przyszłej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku lub w administracji samorządowej na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną.

– Drodzy uczniowie, pięknie wyglądacie w mundurach i wyróżniacie się wśród naszej szkolnej społeczności – zwrócił się bezpośrednio przed ceremonią ślubowania do logistyków z pierwszych klas dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski. – Pamiętajcie jednak, że noszenie munduru to zaszczyt, honor, ale również wielkie zobowiązanie do godnego zachowania i dużej kultury osobistej. Mundur w polskiej tradycji kojarzy się patriotyzmem oraz służbą Ojczyźnie i ludziom. Właśnie do takiej służby będziecie się przygotowywać. 

Na uroczystości ślubowania obecni byli oficjalni goście, m.in.: starosta brodnicki Piotr Boiński, wicestarosta  Stanisław Kosakowski, przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy Roman Pytlasiński, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy Justyna Prajs; mjr Mirosław Siudak reprezentujący Dowódcę 4.Pułku Chemicznego w Brodnicy; płk Andrzej Sikora w imieniu Dowódcy 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej; por. Grzegorz Ostrowski reprezentujący szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy; komendant Straży Miejskiej w Brodnicy Marian Chwiałkowski w imieniu Burmistrza Brodnicy; a także Paweł Kubicz, dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi, przedstawiciele dyrekcji CKZiU oraz rodzice uczniów.

Mundurowi z klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, wypowiadając słowa roty przysięgi podczas ceremonii na wewnętrznym placu przed budynkiem CKZiU przy ul. Karbowskiej. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali tytuł kadeta oraz prawo noszenia na mundurach logo szkoły. Na zakończenie, w trakcie nieoficjalnej części uroczystości jej uczestnicy mieli okazję skosztować prawdziwej żołnierskiej grochówki.

Wszystkim nowo zaprzysiężonym mundurowym z Technikum Logistycznego w CKZiU starosta Piotr Boiński w imieniu Zarządu Powiatu serdecznie gratuluje, życząc wypełniania na co dzień roty ślubowania.

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: