Kampania „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia”

Kampania „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia”

18 czerwca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia”. Jest to kampania na rzecz seniorów, która ma na celu edukowanie w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności wsparcie pacjentów i lekarzy w odpowiedzialnym stosowaniu i nie nadużywaniu leków.

Z uwagi na fakt, iż z wiekiem częściej chorujemy i przyjmujemy wiele leków, potrzebujemy mieć je spisane w jednym miejscu. Lista musi być zawsze pod ręką, gdy tego potrzebujemy. PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” wyszedł naprzeciw tym potrzebom proponując korzystanie z Wykazu przyjmowanych produktów. Inicjatywa ma Patronat Honorowy Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.


Wykaz to wygodny bloczek, w którym pacjent może zapisywać wszystkie leki, suplementy diety, wyroby medyczne, które aktualnie samodzielnie przyjmuje chcąc poprawić stan swojego zdrowia. Wpisuje także inne, bardzo ważne z punktu widzenia lekarza informacje, takie jak: nazwa produktu, dawka oraz ile razy dziennie pacjent dany preparat przyjmuje. W bloczku znajdziemy przydatne informacje np. jak w bezpieczny sposób przyjmować leki, a także gdzie należy zgłaszać działania niepożądane, jeśli wystąpią w trakcie stosowania leku. Podczas wizyty lekarskiej wypełniony wykaz pokazujemy lekarzowi. Dzięki takiemu postępowaniu lekarz otrzymuje dokładniejszą informację na temat stanu zdrowia pacjenta i aktualnie przyjmowanych przez niego leków.

Bezpłatne pakiety, w skład których wchodzi praktyczny bloczek-wykaz, w którym pacjent zapisuje, jakie leki aktualnie samodzielnie przyjmuje oraz pudełko na leki z podziałkami, brodniccy seniorzy mogą odbierać w dniu 22 czerwca w godzinach 8:30 do 11:30 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23. Ilość pakietów ograniczona.

źródło: UM Brodnica, Inf. Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: