W Bydgoszczy „pełną parą” ruszyło Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę

W Bydgoszczy „pełną parą” ruszyło Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę

11 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W Oddziale ZUS w Bydgoszczy uruchomiono Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL). Jako jedno z dziesięciu w Polsce będzie obsługiwało wnioski o udzielenie ulgi na należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz ulgi w postępowaniach egzekucyjnych. Uroczyste otwarcie bydgoskiej jednostki zaingurowało ogólnopolski start pozostałych 9 centrów w kraju.

„Celem utworzenia Centrów jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz ulg w postępowaniach egzekucyjnych. Wnioski o udzielenie ulgi będą automatycznie i losowo przydzielane do poszczególnych centrów. Co ważne wnioski z terenu działania jednostki będącej Centrum nie będą rozpatrywane przez tę jednostkę, nastąpi również wyłączenie z rozpatrywania przez dane CUL spraw z terenu oddziałów sąsiadujących np. wnioski z Oddziału w Toruniu nie będą rozpatrywane przez CUL w Oddziale w Bydgoszczy. Brak kontaktu analityka z klientem zapewni obiektywność rozstrzygnięć i ograniczy ryzyko potencjalnych nadużyć”. – wyjaśnia wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

„Nasi klienci w dalszym ciągu będą mogli składać wnioski o udzielenie ulgi w każdej placówce ZUS, w której do kontaktu z klientem zostali powołani doradcy ds. ulg i umorzeń. Do ich zadań należy wsparcie wnioskodawców na etapie kompletowania wniosku, a także pomoc przy wypełnieniu oświadczeń niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Po zebraniu wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku sprawa zostanie przekazana do merytorycznego rozpatrzenia przez wyspecjalizowany zespół analityków CUL ”.– mówi Paweł Jaroszek.

Wszystkie wnioski, które od 1 czerwca 2021 r. wpływają do ZUS są rozpatrywane w Centrach utworzonych w Oddziałach ZUS w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Legnicy, Wałbrzychu, we Wrocławiu, Rybniku, Rzeszowie, Zabrzu oraz w I i II Oddziale w Łodzi.

Reklamy
Reklamy

„O lokalizacji centrum w Bydgoszczy zadecydował doświadczony i liczny zespół zajmujący się ulgami, który osiąga wiodące wyniki w skali kraju pod względem m.in. terminowości i kompletności wniosków”. – mówi Anetta Wawrowska, zastępca dyrektora ds. dochodów oddziału ZUS w Bydgoszczy

Dlaczego warto rozłożyć zaległości na raty?

Pomoc udzielana przez ZUS w formie układu ratalnego stanowi dogodną formę spłaty, ponieważ od należności objętych tą ulgą, począwszy od dnia następnego po dniu złożenia wniosku, nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku należności z tytułu składek, w okresie tym ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala wnioskodawcy m.in. na prowadzenie dalej działalności gospodarczej.

Zaletą rozłożenia zadłużenia na raty jest również zawieszenie działań egzekucyjnych podejmowanych przez ZUS oraz możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy. Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku, jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zobowiązania, prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

źródło: ZUS 

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: