Najlepsi humaniści w Urzędzie Marszałkowskim – są także uczniowie z powiatu brodnickiego

Najlepsi humaniści w Urzędzie Marszałkowskim – są także uczniowie z powiatu brodnickiego

11 czerwca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Mają bardzo dobre oceny na świadectwach, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach – 48 uczniów podstawówek i 352 licealistów otrzymało w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Humaniści na start. Dziś (10 czerwca) z najlepszymi stypendystami spotkali się marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska i członek zarządu Sławomir Kopyść.

“Stypendia są podziękowaniem za Wasze pracowitość i zaangażowanie oraz inwestycją w Wasz dalszy rozwój. Gratuluję wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i kreatywnych osób, bo to właśnie Wy jesteście przyszłością naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki”.

“Giovanni Pico della Mirandola mówił, że człowiek jest kowalem swojego losu. Cieszę się, że potraficie kształtować swoją osobowość, bazując na wiedzy i wrażliwości. Jesteście kreatywni, żądni wiedzy, ale też niepokorni. Szukajcie nowych rozwiązań, bo świat stoi przed Wami otworem – podkreśliła przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska”

“Ważne jest, żeby w świecie zafascynowania techniką i naukami ścisłymi, dostrzegać i doceniać dokonania humanistów. Dzisiejsze spotkanie to także moment na podziękowania Waszym nauczycielom, którzy pomogli otworzyć Wam pozamykane furtki i znaleźć drogi do poznania dobrego i pięknego świata” – dodał członek zarządu Sławomir Kopyść.

Projekt stypendialny Humaniści na start realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafiło do 400 uczniów. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Wśród stypendystów jest 48 uczniów podstawówek oraz 352 licealistów.


Młodzi ludzie otrzymali stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę). Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

 • powiat aleksandrowski,
 • powiat brodnicki,
 • Bydgoszcz,
 • powiat bydgoski,
 • powiat chełmiński,
 • powiat golubsko-dobrzyński,
 • Grudziądz,
 • powiat inowrocławski,
 • powiat lipnowski,
 • powiat mogileński,
 • powiat nakielski,
 • powiat radziejowski,
 • powiat rypiński,
 • powiat sępoleński,
 • powiat świecki,
 • Toruń,
 • powiat toruński,
 • powiat wąbrzeski,
 • Włocławek,
 • powiat włocławski,
 • powiat żniński.

Humaniści na start w liczbach:

 • wsparcie otrzymało 400 uczniów
 • 48 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 352 liceów
 • maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych,
 • wartość stypendiów wynosi ponad milion złotych.

Po uroczystej gali uczniowie pod okiem koordynatorów z Astrobazy w Unisławiu (powiat chełmiński) za pomocą specjalnych teleskopów obserwowali częściowe zaćmienie słońca.

Stypendia dla ponad 1 500 uczniów kujawsko-pomorskich szkół

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów.

Program Prymusi Pomorza i Kujaw adresowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafiło do 644 uczniów

Prymusi Pomorza i Kujaw w liczbach:

 • w roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymało 644 uczniów
 • 211 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 433 szkół ponadpodstawowych
 • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych.

Program „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” adresowany był do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia w regionie.  W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów z 83 szkół w regionie. Wśród stypendystów jest 350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia. 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  w liczbach:

 • stypendia trafiły do 500 młodych
 • wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych I stopnia
 • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych wypłacane przez 10 miesięcy.

źródło: KPUM, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP.

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: