Poprawa ekosystemu wodnego kąpieliska nad jeziorem Niskie Brodno

Poprawa ekosystemu wodnego kąpieliska nad jeziorem Niskie Brodno

9 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Od 9 do 11 czerwca przeprowadzane są prace w zakresie poprawy ekosystemu wodnego kąpieliska nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy. Prace w tym zakresie wykonuje polska firma ACS Poland Sp. z o. o. Technologia, która jest zastosowana do oczyszczenia jeziora jest polską, autorską technologią opracowaną w 2009 r. przez dra inż. Marcina Sitarka (rozwijaną z polskimi ośrodkami naukowymi), który jest z wykształcenia ichtiologiem i byłym pracownikiem Instytutu Rybactwa Śródlądowego, a także głównym technologiem w spółce ACS Poland Sp. z o. o.

„Firma ACS Poland posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie bioremediacji wszystkich typów zbiorników wodnych – w Polsce, od 2009 r. oczyszczono już w jej technologii ponad 330 zbiorników lub ich części (np. same kąpieliska).

Reklamy
Reklamy

Technologia biologiczna ACS Poland:

• Redukuje organiczne osady denne (muł) od 30% do 50% w ciągu 12 miesięcy od aplikacji.

• Likwiduje odory gnilne w ciągu 2-3 dni od aplikacji.

• Wpływa pożytecznie na wzrost bioróżnorodności przyrodniczej

• Nie zaburza warunków siedliskowych i bytowania zwierząt wodnych

• Ma pozytywny wpływ na zwiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych

• Nie narusza ostoi rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków

• Zapobiega powstawaniu zjawiska „przyduchy” na zbiornikach

• Ma pozytywny wpływ na naturalną odbudowę ekosystemów wodnych

• Może mieć zastosowanie na obszarach objętych opieką konserwatora przyrody, terenach specjalnie chronionych (Natura 2000, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe)

• Zatrzymuje eutrofizację ekosystemu wodnego.

Jest to jedyna, udokumentowana w literaturze naukowej, technologia dzięki której można odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy refulery.” – informuje Przemysław Karwowski prezes Zarządu ACS Poland Sp. z o. o.

Zakres przeprowadzanych prac:

Na obszarze kąpieliska i w jego strefie buforowej zostaną wprowadzone w odpowiedni sposób preparaty biologiczne. Dodatkowo na końcu strefy buforowej zostaną umieszczone (zanurzone) biofiltry typu ACS WS_AQUA_MUNDA, w 100% naturalne i w 100% biodegradowalne, których zadaniem będzie doczyszczanie wody dopływającej w stronę kąpieliska.

Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono komisyjne pomiary kontrolne: przejrzystości wody Krążkiem Secciego i pomiary ilości mułu w oczyszczanej części jeziora – najwyższa wartość ilości mułu, w jednym z punktów pomiarowych podczas pomiarów to aż 240 cm.

Główne cele do osiągnięcia w zakresie prowadzonych prac bioremediacyjnych w oczyszczanej strefie jeziora:

• Odmulenie dna jeziora o minimum 30% rocznie.

• Zwiększenie przejrzystości wody.

• Likwidacja odorów pochodzących z procesów gnilnych zachodzących w mule.

• Poprawa parametrów wody.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: