Uchwały podjęte

Uchwały podjęte

1 czerwca 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy podjęto szereg ważnych dla miasta uchwał. Wśród 16 przegłosowanych uchwał na uwagę zasługują:

1) uchwała wprowadzająca zmiany do budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021, w wyniku której wydatki inwestycyjne zwiększyliśmy o 5,5 mln złotych – należą do nich między innymi:

Reklamy
Reklamy

– poprawę infrastruktury na ulicach Bocznej i Półwiejskiej,

– wymiana źródeł ciepła,

– oświetlenie trasy biegowej w Lasku Miejskim,

– remont obiektów szkolnych,

– rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy,

– budowa ulicy Iglastej,

– plac zabaw przy ulicy Tatrzańskiej oraz oświetlenie ulicy Iglastej w ramach Budżetu Obywatelskiego;

2) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2021-2024;

3) uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy;

4) uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień;

5) uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej oraz Wiejskiej i Cmentarnej.

 

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: