Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2020 r.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2020 r.

31 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Brodnicy przedstawia Radzie Miejskiej w Brodnicy Raport o stanie Gminy Miasta Brodnicy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Brodnicy zabierają głos radni oraz mieszkańcy miasta. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brodnicy. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”

Reklamy
Reklamy

Sesja Rady Miejskiej, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Brodnica odbędzie się 29 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r., do godziny 15.30 w Biurze Rady Miejskiej w Brodnicy. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także w Biurze Rady Miejskiej, ul. Kamionka 23, I piętro, pok. nr 206.

 

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: