NIK zawiadamia prokuraturę ws. premiera i jego ministrów

NIK zawiadamia prokuraturę ws. premiera i jego ministrów

25 maja 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W związku z organizacją wyborów w trybie korespondencyjnym z 10 maja 2020 r. NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, szefa MAP Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego – ogłosił szef NIK Marian Banaś.

Wcześniej podczas konferencji prasowej poinformowano, że do NIK nie wpłynęło stanowisko MSWiA ws. wyborów planowanych na 10 maja ub. Roku.


„W związku z wynikami kontroli dotyczącej przygotowania i organizowania wyborów na prezydenta RP wyznaczonych na 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego chcę państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie podmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez: prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra spraw  wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego” – oświadczył Banaś.

Bogdan Skwarka, który był koordynatorem kontroli, podkreślił na konferencji prasowej, że „jednym z efektów kontroli jest stwierdzenie, że kontrolowana jednostka, kontrolowany podmiot naruszył prawo”.

„Jeżeli taka sytuacja nastąpi – wchodzi w grę art. 63 ustęp 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli” – poinformował i dodał, że artykuł ten stanowi, że w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia NIK zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstwa lub wykroczenia oraz informuje o tym kierownictwo jednostki kontrolowanej lub kierownictwo jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy.

Jak wskazał dyrektor, „Najwyższa Izba Kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ma obowiązek, nie zaś prawo, skierowania odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania”.

„Trzeba też dodać, że art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego również nakazuje, aby wszystkie instytucje, organy, które dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa, które jest ścigane z oskarżenia publicznego, również mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich organów ścigania i ten przepis dotyczy również NIK” – powiedział.

„Nie ma znaczenia, czy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy najwyższych funkcjonariuszy w naszym państwie, czy dotyczy zwykłych pracowników urzędu” – podkreślał.

Skwarka podkreślił, że w drugim wnioskiem płynącym z przepisu jest fakt, że „NIK nie stwierdza, że rzeczywiście w tym przypadku czy w innym przypadku popełniono przestępstwo”. „Należy to do kompetencji innych organów: sądów, prokuratury” – dodał. „NIK nie kieruje zawiadomienia tylko, gdy ma podejrzenie popełnienie przestępstwa, bo to jest za mało” – mówił. „Musimy mieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa” – powiedział i dodał, że chodzi o to, że „nie, że nam się wydaje, że ktoś popełni przestępstwo, ale musimy mieć dowody zebrane w toku kontroli, że rzeczywiście naszym zdaniem, zdaniem NIK-u jest uzasadnienie, że ktoś przestępstwo takie popełnił” – wskazał dyrektor.

 

PAP/Rafał Białkowski, Grzegorz Bruszewski

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: