Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

25 maja 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Brodnicy i powiatu brodnickiego działają punkty nieodpłatnej pomocy. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

Nieodpłatna pomoc prawna (dalej: NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (dalej: NPO) w 2021 roku na terenie powiatu brodnickiego udzielane będzie w trzech punktach:


  1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,

w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, według harmonogramu:

– w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00.

  1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczyć będą osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – w godz. od 13.00 do 17.00.

– we wtorki – w godz. od 13.00 do 17.00 – specjalizacja nieodpłatna mediacja

  1. Punkt usytuowany:
  2. a) w lokalu biurowym nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, według harmonogramu:

– w poniedziałki, czwartki – w godz. od 8.00 do 12.00

– we środy – w godz. od. 13.00 do 17.00.

  1. b) w lokalu biurowym nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury, położonym w Osieku 81, według harmonogramu:

– we wtorki – w godz. 12:00 do godz. 16:00

– w piątki: – w godz. 9:00 do godz. 13:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem NPP/NPO składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z NPP/NPO w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie NPP/NPO odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie NPP/NPO odbywać się będzie poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 56 49 50 800.

W załączniku lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: