Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

22 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Samorząd gminny ma za zadanie prowadzenie ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim terenie. W ostatnich miesiącach pracownicy urzędu uzupełniali ewidencję i mamy już – w miarę możliwości – pełny obraz sytuacji w Gminie Zbiczno. Stan ten oczywiście ulega zmianie (modernizacje, budowa nowych domów itp.).
Dla przypomnienia: trzeba OBOWIĄZKOWO i REGULARNIE wywozić nieczystości płynne (szamba – wg potrzeb, oczyszczalnie – zgodnie ze specyfikacją techniczną). W tym celu należy zwrócić się do firmy, która ma na to zezwolenie wydane przez wójta. Na terenie naszej gminy takich zezwoleń wydanych jest 5, w tym dla ZUK. Firmy te zgodnie z przepisami zdają nam sprawozdania, na podstawie których wiemy dokładnie, kto i kiedy wywozi nieczystości.
Z przeprowadzanych analiz wynika, że niestety wielu mieszkańców nie wywiązuje się z obowiązku i pozbywa się nieczystości płynnych w sposób nielegalny. Dostają się one do gruntu i wód podziemnych, zagrażając naszemu zdrowiu i niszcząc środowisko.
Zaznaczając, że NIE JEST NASZYM CELEM KARANIE, informuję, że w najbliższych tygodniach rozpoczną się działania zmierzające do unormowania tej sytuacji. Zaczniemy od rozsyłania pism oraz wyrywkowych kontroli tam, gdzie rozbieżności między ilością zużytej wody a wywozem nieczystości są rażące i tam, gdzie od wielu miesięcy (a nawet lat!) nie jest odnotowany wywóz. W pierwszej kolejności udzielane będą upomnienia.
Zgodnie z prawem, za niewywiązywanie się z obowiązków i pozbywanie się nieczystości w sposób nie zgodny z przepisami grozi kara grzywny.
W razie pytań proszę o kontakt pracownikami Urzędu Gminy, tel. 56 49 393 17 lub 790 202 746.
źródło: Wójt Gminy Zbiczno
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: