Roboty drogowe. Uwaga na objazdy!

Roboty drogowe. Uwaga na objazdy!

15 maja 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta-Szczutowo-Górzno na odcinku Cielęta-Jastrzębie. Objęty pracami fragment drogi w Jastrzębiu, od km 4+872 do 5+221, od poniedziałku 17 maja zostanie tymczasowo wyłączony z ruchu. Będą wprowadzone objazdy drogami powiatowymi i gminnymi – krótszy dla samochodów osobowych, dłuższy dla ciężarówek.

Podróżujący osobówkami z jednego krańca wsi na drugi będą musieli udać się w stronę Komorowa drogą powiatową 1834 C, następnie drogą gminną w stronę Gołkówka oraz drogą powiatową 1829 C w stronę Jastrzębia. Ciężarówki jadące z Jastrzębia w stronę Miesiączkowa i Górzna, powinny kierować się drogami powiatowymi: 1834 C – na Komorowo, Sobiesierzno; dalej 1827 C – na Świedziebnię; a następnie 1833 C – na Szczutowo.


Jadący z Brodnicy drogą wojewódzką nr 544 do Jastrzębia będą mogli dojechać skręcając na Nowe Świerczyny i Sokołowo. Od strony Bartniczki do Jastrzębia będzie można dotrzeć przez Górzno lub Miesiączkowo.

Zobacz mapkę objazdów drogami powiatowymi i gminnymi

Mapka z zaznaczeniem objazdów - czerwony kolor to odcinek objęty robotami, zielony - objazd dla ciężarówek, niebieski - objazd dla samochodów osobowych

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829C Cielęta-Szczutowo-Górzno obejmuje ponad 5-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w Cielętach do końca obszaru zabudowanego w Jastrzębiu. Wykonawcą robót, których koszt zgodnie z planem wynosi 7 686 238,18 złotych brutto, jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy.

Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie jezdni drogi powiatowej z 5 do 6 metrów wraz z ułożeniem nowej nawierzchni (warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej) na całej szerokości; budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm; budowę chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm; budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 4 km i 808 metrów z kostki betonowej w obszarze zabudowanym oraz z masy bitumicznej poza obszarem zabudowanym. W ramach inwestycji powstaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pokryte będą nawierzchnią z kostki betonowej o grubości 8 cm. Plan robót obejmuje również przebudowę zjazdów do działek usytuowanych wzdłuż drogi, przebudowę przepustów pod zjazdami oraz budowę systemu odwodnienia – kanalizacji deszczowej w miejscowościach Nowe Świerczyny i Jastrzębie, oraz rowów przydrożnych na pozostałym przebiegu drogi na terenie niezabudowanym. Oprócz tego droga będzie miała przebudowane pobocza metrowej szerokości kruszywem łamanym o grubości 15 cm, będzie nowocześnie oświetlona w obrębie przejść dla pieszych 13 lampami hybrydowymi z oprawami LED zasilanymi ogniwami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. Wykonane zostanie również oznakowanie pionowe i poziome (linie i symbole), zainstalowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie i przy przejściach dla pieszych. Droga ma zaprojektowane azyle z odgięciem toru jazdy w celu spowolnienia ruchu przed wjazdem na obszar zabudowany w  miejscowościach Nowe Świerczyny i Jastrzębie.

Planowo inwestycja ma zostać oddana do użytku w połowie września br. Po zakończeniu rozbudowy drogi, zgodnie z zaopiniowanym pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektem, zostaną wykonane nasadzenia uzupełniające wycięte podczas inwestycji przydrożne drzewa.

źródło: Starostwo Powiatowe, fot. Przemysław Majchrzak

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: