Bon żłobkowy w gminie Brodnica – informacje

Bon żłobkowy w gminie Brodnica – informacje

15 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków na kolejny rok szkolny 2021/2022 na świadczenie pn. „Gminny Brodnicki Bon Żłobkowy”, ustanowione uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/56/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Świadczenie to wypłacane jest od dnia 01.09.2019 r. do chwili obecnej. Miesięczna wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł.

Ze świadczenia w roku 2020 skorzystali rodzice 19 dzieci (w tym 3 dzieci objęte opieką w niepublicznym klubie dziecięcym oraz 16 dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku).

Reklamy
Reklamy

Od początku bieżącego roku wypłacono świadczenia na 25 dzieci (w tym 3 objęte opieką w niepublicznym klubie dziecięcym i 22 dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku).

Przypominamy również, iż przyznanie „Bonu żłobkowego” nie jest uzależnione  od żadnego kryterium dochodowego. Jest to zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia  podatków w naszej gminie.

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:

    a) zamieszkują na terenie gminy Brodnica;

    b) są zatrudnieni albo wykonują inną pracę zarobkową, lub prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne,

    c) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Brodnicy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brodnica, z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji  wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,

    d) nie korzystają z urlopu wychowawczego;

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Brodnica, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dostępne są również na naszej stronie internetowej (www.brodnica.ug.gov.pl w zakładce Poradnik interesanta – Wzory Wniosków).

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 56-494-16-49 bądź wiadomość email na adres: dodatki@brodnica.ug.gov.pl.

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: