Nowe obszary zagrożone ptasią grypą w powiecie

Nowe obszary zagrożone ptasią grypą w powiecie

11 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowościach Kurzętnik i Lipowiec w gminie Kurzętnik w powiecie nowomiejskim, obszar w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia choroby uznany został za zagrożony. Objął on swoim zasięgiem miejscowości w gminie Brzozie i Zbiczno w powiecie brodnickim.

Mapka terenu zagrozonego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy 10 maja br. wydał Rozporządzeniem Nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego. Zgodnie z dokumentem, na zagrożonym obszarze wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków w powiecie brodnickim znalazły się miejscowości: Jajkowo, Mały Głęboczek, Wielki Głęboczek, Brzozie, Janówko, Zembrze, Sugajno – w gminie Brzozie oraz miejscowości: Czyste Błota, Strzemiuszczek, Gaj Grzmięca, Równica, Zastawie, Lipowiec, Szramowo, Pokrzydowo, Ciche – w gminie Zbiczno.

Reklamy
Reklamy

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy;
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • organizowania polowań na ptaki łowne.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICY z dnia 10 maja 202l r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego

 ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICY z dnia 10 maja 202l r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego (kliknij na obraz poniżej, żeby przeczytać)

Wykaz dróg z oznakowaniem “Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony”Wykaz dróg z oznakowaniem

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: