XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

8 maja 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 12 maja 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.,
b) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.
6. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Dombrowski

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: