Posiedzenie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” z województwa kujawsko-pomorskiego

Posiedzenie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” z województwa kujawsko-pomorskiego

6 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Dnia 27.04.2021 r. w Gminie Brzozie odbyło się posiedzenie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” z województwa kujawsko-pomorskiego. Udział wzięli Włodarze oraz reprezentanci Gmin wchodzących w skład Partnerstwa:

– Przemysław Górski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego – lider partnerstwa;

Reklamy
Reklamy

– Paweł Klonowski, Wójt Gminy Bobrowo;

– Adam Zalewski, Wójt Gminy Brodnica – nowy partner;

– Danuta Kędziorska-Cieszyńska, Wójt Gminy Brzozie; Maria Florkiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie;

– Paweł Chudy, Wójt Gminy Osiek – nowy partner;

– Marcin Rempuszewski, Inspektor, Gmina Wąpielsk;

– Magdalena Golubska, Wójt Gminy Zbiczno – nowy partner;

– Anna Szczepaniak, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, Starostwo w Brodnicy

oraz doradcy partnerstwa Związku Miast Polskich – Jakub Jaźwiec i Radomir Matczak.

Projekt ma wzmocnić długofalową współpracę gmin z myślą o rozwoju społecznym i gospodarczym tego obszaru oraz wzmocnieniu rozpoznawalności tego miejsca. Dzięki pomocy ekspertów pracujemy nad wspólną strategią terytorialną, wraz z pakietem tzw. projektów kluczowych.

Pierwszym efektem tych prac jest przygotowany Raport diagnostyczny, opisujący kluczowe bariery i wyzwania społeczno-gospodarcze i środowiskowo-przestrzenne obszaru Partnerstwa. Diagnoza ta będzie podstawą do sporządzenia docelowej strategii terytorialnej obszaru naszego Partnerstwa.

Dokument ten współtworzony był przez nasz zespół roboczy przy udziale przedstawicieli Związku Miast Polskich – Jakuba Jaźwieca i Radomira Matczaka, a także zewnętrznych reprezentantów różnych środowisk społecznych z naszych gmin i jest efektem naszej wspólnej pracy.

Wszystkich Państwa zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Raportu diagnostycznego oraz już dziś zachęcamy do współpracy przy kolejnych etapach prac i wypracowania wspólnych rozwiązań najlepszych dla nas wszystkich. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.

źródło: UG Brzozie 

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: