Powstanie chodnik w Grzybnie i Drużynach

Powstanie chodnik w Grzybnie i Drużynach

3 maja 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W dniu 29 kwietnia 2021 Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski wraz z Skarbnikiem Gminy Ireną Białowicz, w obecności Radnych Gminy Bobrowo Konstantego Jamroży i Władysława Szulc, podpisali Porozumienie o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Grzybno – Drużyny od km 53+165 do km 54+400 na dz. nr 100/1 – obręb Grzybno i nr 30, 61/1, 41/2, 60/1 i 60/2 – obręb Drużyny, gm. Bobrowo” realizowanego w roku 2021 w ramach procedury Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Ze strony Województwa porozumienie podpisane zostało przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosława Graczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa.  

Chodnik zlokalizowany będzie po lewej stronie jezdni drogi wojewódzkiej w istniejącym pasie drogi. Będzie miał 1265,00 mb długości i 2m szerokości. Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę około 1.850 tys. zł. W ramach wspólnego wykonania zadania gmina sfinansuje 60% całości inwestycji.

Reklamy
Reklamy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił przetarg na realizację przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Czekamy na rozstrzygnięcie postępowania i rozpoczęcie prac budowlanych.

Inwestycja ma bardzo duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dzięki jej realizacji poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczania się wszystkich użytkowników drogi.

źródło: UG Bobrowo

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: