Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica do miasta Brodnicy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica do miasta Brodnicy

28 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W 2020 roku trwały prace budowlane przy budowie ścieżki z Brodnicy do Osieka w wyniku których wykonano około 80% robót. Inwestycję realizuje firma Transbruk Barczyński Sp. z o.o. z Pigży. Umowna wartość zadania wynosi 4.844.322,81 zł a termin realizacji przypada na dzień 30 kwietnia 2021 r. W ramach zadania powstanie ścieżka o szerokości 2,5 metra i długości 6,63 kilometrów z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowę zjazdów, budowę dojść do zatok autobusowych i przejść dla pieszych, budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, budowę i przebudowę elementów odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Dnia 10 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski podpisał nową umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim  w sprawie dofinansowania ścieżki pieszo – rowerowej z Osieka przez Gorczenicę do miasta Brodnicy. Wartość zgłoszonego przez gminę Brodnica zadania to 5 783 612,81 złotych natomiast dofinansowanie wyniesie 4 676 098,88 złotych. To najwyższa dotychczas kwota jaką pozyskaliśmy z UE na realizację jednego projektu.  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

źródło: UG Brodnica

Reklamy
Reklamy
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: