Skorzystaj z aktywnych form wsparcia

Skorzystaj z aktywnych form wsparcia

27 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy serdecznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez Nasz Urząd.
Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o:

  • organizację prac interwencyjnych (tj. refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną skierowaną przez PUP);
  • organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020;
  • organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu   „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

  • dofinansowanie do wynagrodzenia  za zatrudnienie skierowanego  bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków o:

Reklamy
Reklamy
  • przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18 – 29 lat; w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020;
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6, dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnymi do lat 7.

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce Dokumenty do pobrania.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: