Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Brodnica w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Brodnica w dniu 28 kwietnia 2021 r.

25 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

RADA GMINY BRODNICA zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, sala 105 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy. [pobierz]

Porządek obrad:

Reklamy
Reklamy

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z.o.o., [pobierz]

b) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, [pobierz]

c) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, [pobierz]

d) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy. [pobierz]

5. Sprawy różne, informacje, komunikaty.

6. Zamknięcie obrad.

Informuję, że obrady Rady Gminy Brodnica są transmitowane na stronie www.broclnica.ug.gov.pl. Archiwalny zapis z obrad można obejrzeć na stronie www.broclnica.ug.gov.pl w zakładce „Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Brodnica” oraz na stronie www.bip.brodnica.ug.gov.pl

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: