Karta Dużej Rodziny coraz bardziej nowoczesna

Karta Dużej Rodziny coraz bardziej nowoczesna

18 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Karta Dużej Rodziny w wygodnej i praktycznej aplikacji mObywatel? Już wkrótce będzie to możliwe! Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zakłada ona ograniczenie biurokracji i spore ułatwienie dla użytkowników Karty, z której dzisiaj korzysta już blisko 3,4 mln osób. Zniżki oferuje już natomiast ponad 8 tys. partnerów w 28,6 tys. lokalizacji.

Rodziny chętnie korzystają ze zniżek, jakie są im oferowane dzięki Karcie Dużej Rodziny. To wiele różnych miejsc i instytucji – sklepów, lokali gastronomicznych, parków rozrywki, miejsc wypoczynku. I wiele innych. W sumie to 8 155 partnerów oferujących zniżki w 28 658 lokalizacji w całej Polsce.

Reklamy
Reklamy

Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny posiada ponad milion rodzin wielodzietnych. To zarówno Karty w formie tradycyjnej – aktywnych jest ich 3 291 666, jak i elektronicznej – 992 440.

Podejmujemy szereg systematycznych działań służących poprawie sytuacji rodzin oraz obywateli, jednocześnie dążąc do zmniejszenia biurokracji poprzez wprowadzenie szeregu ułatwień tak dla obywateli, przedsiębiorców, jak i dla obsługujących ich urzędów. Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest jednym z przykładów takich działań – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Idzie nowe. Zmiany w Karcie Dużej Rodziny coraz bliżej

Co zakłada nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny? To przede wszystkim przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny do aplikacji mObywatel. Dzięki temu nie będzie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na rozbudowę funkcjonalności i utrzymania w kolejnych latach dotychczasowej aplikacji.

Jak to działa? Specyfika aplikacji mObywatel umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

Dotychczas posiadacze Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej musieli złożyć odpowiedni wniosek, by skorzystać z ich elektronicznej wersji. Wkrótce nie będzie to konieczne – wskazuje minister Maląg.

Ułatwienia dla gmin

Ustawa zawiera także rozwiązania zakładające realizację postulatów gmin w zakresie podniesienia kosztów obsługi do kwoty 17 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (obecnie kwota ta wynosi 14,70 zł).

Do tego dochodzi także m.in. likwidacja obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji ustawy, a także dla starostów i marszałków województw w zakresie samorządowych programów dla rodzin wielodzietnych. System teleinformatyczny, za pomocą którego jest realizowana ustawa o Karcie Dużej Rodziny (SI KDR), daje możliwość pobrania raportów zawierających istotne dla ministra właściwego do spraw rodziny dane.

źródło: gov.pl

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: