„Gmina Brzozie łapie deszcz 2021” oraz „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie”

„Gmina Brzozie łapie deszcz 2021” oraz „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie”

16 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Program dotacyjny „Gmina Brzozie łapie deszcz 2021” oraz „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie”.

„Środowisko to wielki skarb, o który trzeba dbać. Gmina Brzozie to nie tylko wspaniali mieszkańcy, ale też środowisko, dlatego bardzo ważne jest, aby nasza polityka lokalna zmierzała ku projektom ekologicznym. Dlatego specjalnie dla Was uruchamiamy dwa programy dotacyjne” – mówi Pani Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska.

Pierwszy program dotacyjny to „Gmina Brzozie łapie deszcz 2021 r.”, jego pilotaż w 2020 r. okazał się wielkim sukcesem, dlatego został uruchomiony po raz drugi.

Reklamy
Reklamy

Program ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Brzozie. Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom, na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związanych z budową systemów deszczowych – do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 września 2021 r. Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 100% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 2 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.

Drugi program dotacyjny to „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie”. Wójt gminy Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska ogłasza nabór wniosków od 15 kwietnia 2021 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Brzozie.

źródło: UG Brzozie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: