Inwestycje Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Inwestycje Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

15 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Wkraczając w rok 2020, nikt nie spodziewał się, że sytuacja zmusi świat do diametralnych zmian, jakie wymusiła pandemia COVID-19. Rok 2021, jako kontynuacja zeszłorocznej nagłej zmiany sytuacji epidemiologicznej, jest wciąż trudnym okresem dla nas wszystkich. Pomimo tych wszystkich wymuszonych i niekorzystnych zmian będących pokłosiem pandemii w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie udaje się realizować zamierzone plany inwestycyjne.

„Pomimo aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w naszym kraju, jak i na całym świecie Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie zwalnia tempa i wciąż realizuje oraz planuje nowe inwestycje.” – podkreśla burmistrz Przemysław Górski.

Poniżej inwestycje realizowane w tym roku:

Reklamy
Reklamy
 • „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień”

Zakres robót będzie obejmował między innymi:

– budowę zatoki autobusowej, jezdni, zjazdów i chodnika,

– roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie, plantowanie i wywożenie ziemi,

– wbudowanie przepustu drogowego,

– oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych,

– wykonanie podbudowy,

– ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej,

– wykonanie oznakowania poziomego oraz rekultywację terenu.

Inwestycja będzie finansowana w całości ze środków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Wartość inwestycji wyniesie około 198.756,01 złotych brutto.

 •  „Budowa przystanku szkolnego w miejscowości Konojady przy drodze powiatowej nr 1815C”

Zakres robót będzie obejmował między innymi:

– budowę przystanku szkolnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1815C o nawierzchni z kostki betonowej,

– wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i ziemnych,

– wykonanie jezdni w tym warstwy odsączającej, podbudowy, nawierzchni i krawężników,

– wykonanie chodnika (peronu),

– roboty wykończeniowe i porządkowe.

Inwestycja będzie finansowana w całości ze środków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Wartość inwestycji wynosie ok 57.858,36 złotych brutto.

 • „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”

Zakres robót będzie obejmował między innymi:

 1. budowę budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym,
 2. budowę wiaty osłaniającej kontenery,
 3. budowę magazynów w kontenerach systemowych,
 4. budowę dróg manewrowych, placów, zjazdów, chodnika i infrastruktury zewnętrznej,
 5. wykonanie instalacji sanitarnych,
 6. wykonanie przyłączeń wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
 7. wykonanie kanalizacji deszczowej,
 8. wykonanie instalacji elektrycznych, w tym przyłączeń energetycznych, oświetlenia terenu, monitoringu, montaż szafki pomiarowej,
 9. wykonanie ogrodzenia terenu,
 10. zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie trawników oraz nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych,
 11. wyposażenie PSZOK m.in. w wagę samochodową, pojemniki i kontenery na odpady.

Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.

Wartość inwestycji wyniesie około 1.800 000,00 zł brutto. Natomiast dofinansowanie wyniesie ok. 1 450 000,00 zł.

Ponadto w maju br. zostanie oddana do użytku długo wyczekiwana inwestycja pn.: „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim poprzez budowę obiektu rekreacyjno-sportowego”, której budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku.

Zakres prac obejmował między innymi: wyposażenie placu zabaw oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia terenu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych, dostawę i montaż elementów małej architektury (m.in. ławki, altany, stoły do szachów i chińczyka oraz stoły do ping ponga), wykonanie oświetlenia zewnętrznego, montaż toalety publicznej prefabrykowanej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych samoobsługowej typu kontenerowego, wykonanie ciągów pieszych, nasadzenia drzew i krzewów.

Kolorowy i bezpieczny sprzęt, zlokalizowany na placu zabaw, pozwoli dzieciom  w różnym wieku aktywnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać m.in.               z takich elementów jak: konstrukcja linowa do wspinaczki w kształcie piramidy, zjazd na linie dł. 20 m, zestaw integracyjny w kształcie zamku z kolejką, huśtawka typu bocianie gniazdo, zestaw zabawowy w kształcie zamku rycerskiego, zestaw zabawowy w kształcie zagrody z elementem labiryntu, kiwaki, huśtawka podwójna wahadłowa, urządzenie do zabawy typu kosmiczny surfer, zestaw zabawowy w kształcie stacji rycerskiej, huśtawka integracyjna.

Wartość całkowita projektu wyniosła: 2 455 760,13 zł z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wyniosło 1 019 548,00 zł,  a planowane dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020 wyniesie 1 265 644,85 zł.

Warto również nadmienić, iż z inicjatywy  Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, w styczniu 2021 roku złożył 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przedmiotowe wnioski dotyczyły takich inwestycji jak: „Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy”, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż” oraz „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piecewo”. Aktualnie czekamy na rozpatrzenie ww. wniosków.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: