Droga i ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Jęczmiennej w Gminie Brodnica – prace projektowe zlecone!

Droga i ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Jęczmiennej w Gminie Brodnica – prace projektowe zlecone!

6 kwietnia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jęczmienna” zostało zlecone.
Podstawowe parametry:
  • droga (od ul. Wczasowej do ul. Wąwozowej) o dł. ok. 1500 mb, nawierzchnia beton asfaltowy o szer. od 5,00- 5,50 m.,
  • pobocza utwardzone kruszywem od 0,50-0,75 cm,
  • zjazdy do posesji,
  • budowa linii oświetlenia ulicznego (od ul. Wczasowej do ul. Wąwozowej),
  • budowa ścieżki pieszo rowerowej o szer. od 2,50 do 3,00 m. na odcinku ok 1900 mb (od ul. Wczasowej do ul. Klubowej),
  • włączenie do istniejącej ścieżki pieszo rowerowej oraz przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Wczasową.

Termin wykonania projektu i uzyskanie wszystkich uzgodnień do 20 grudnia 2021 r.
Jednocześnie konstruujemy montaż finansowy na realizację tej inwestycji.
źródło: UG Brodnica/ Adam Zalewski
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: