Trwają uzgodnienia ws. przebudowy drogi Wielki Głęboczek-Brzozie

Trwają uzgodnienia ws. przebudowy drogi Wielki Głęboczek-Brzozie

1 kwietnia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Procedura uzgodnień związana z przebudową drogi powiatowej Wielki Głęboczek-Brzozie ma szansę ruszyć z miejsca. Starosta Piotr Boiński w imieniu Zarządu Powiatu w Brodnicy przedstawił radnym – najpierw w komisjach, a następnie na sesji Rady Powiatu w połowie marca – kilka wariantów rozwiązań. Zwłaszcza jeden otwiera możliwości pchnięcia spraw naprzód. Bierze bowiem pod uwagę zarówno wymagania konserwatora zabytków, jak i parametry budowy dróg powiatowych. Dodatkowo wpisuje się w koncepcję budowy ścieżek rowerowych.

Zarząd Powiatu wraz Zarządem Dróg Powiatowych szukał wyjścia z patowej sytuacji, które pogodziłoby zarówno sprawy ochrony krajobrazu oraz przyrody, jak i poprawiłoby stan drogi, a co za tym idzie bezpieczeństwo. Zarząd rozważał kilka wariantów. Pierwszy, który wydaje się być najbliższy władzom Gminy Brodzie, bierze pod uwagę realizację zgodnie ze stworzoną już dokumentacją. Przewiduje wycinkę wszystkich drzew w całości, nie oglądając się na opinie konserwatora zabytków na etapie wydania decyzji, ze wszystkimi tego ewentualnymi późniejszymi konsekwencjami.


“Bardzo wnikliwie ten scenariusz rozważaliśmy” – mówił podczas sesji 16 marca starosta Piotr Boiński.

Drugi wariant rozwiązania dotyczył wycinki drzew w całości, zgodnie z projektem, oraz zrewitalizowanie w zamian parku w Augustowie lub innego, spełniającego warunki tejże rewitalizacji krajobrazu, wskazanego obszaru na terenie Gminy Brzozie.

“W opinii konserwatora propozycje te nie spełniają, niestety, poza parkiem w samym Augustowie, wymogu rewitalizacji” – powiedział starosta.

Rozważany był też wariant realizacji przebudowy drogi tylko poprzez poprawę nawierzchni, w dotychczasowym przebiegu, z istniejącą już aleją drzew.

“Ten wariant raczej nie wchodzi w rachubę, bo cóż na tym zyskamy?” – mówił do radnych na sesji starosta Boiński. –  Poprawy bezpieczeństwa na pewno nie. Konsekwencją podjęcia takiej decyzji byłoby wyłamywanie krawędzi drogi, etc. Byłoby to robienie inwestycji na łapu-capu i wkrótce zmodernizowana droga uległaby degradacji.

Innym rozważanym wariantem było wybudowanie nowej drogi obok już istniejącej. Jest on najmniej prawdopodobny ze względu na zbyt duże, przekraczające możliwości inwestorów koszty.

“W trakcie tej analizy wariantów narodził się kolejny, do którego przekonał mnie oraz zarząd powiatu pan dyrektor Głowacki – kontynuował starosta. – Wydaje się, że to rozwiązanie może pogodzić wszystkich, łącznie z konserwatorem, który osiągnąłby efekt rewitalizacji krajobrazowej. Jest korzystne dla powiatu jako inwestora, ekologów, ale także zwolenników ścieżek rowerowych”.

Zarząd po dyskusji upoważnił starostę do wniesienia tej koncepcji na forum  właściwych komisji. Będzie ona wymagać zmiany dokumentacji, co wiązać się będzie z dodatkowym kosztem, który dla dobra załatwienia sprawy Powiat Brodnicki będzie musiał ponieść.

“Poprosiłem Wysokie Komisje, żeby dać zarządowi zielone światło na poszukanie środków w budżecie na przebudowę dokumentacji. I takie zielone światło otrzymałem. Dzisiaj chciałbym też przekonać Państwa Radnych do tego, żeby rada dała takie zielone światło dla pójścia w tym kierunku – zwrócił się do rady o wsparcie nowej koncepcji starosta Boiński podczas sesji 16 marca”.

Jak wyjaśnił na posiedzeniu radnym dyrektor ZDP Czesław Głowacki,. zmiany w dokumentacji polegałyby na poszerzeniu pasa drogowego po wycince jednego rzędu drzew, po lewej stronie, patrząc od drogi krajowej nr 15 w stronę Brzozia. W  miejscu po wycince powstałby pas jezdni. Jednak byłby poszerzony on tylko w granicach określonych działką drogi. Nie wystarcza to jednak na tyle, żeby umieścić tam cały pas drogowy z poboczem i rowem odwadniającym. Ponieważ jednak każda droga wymaga opracowania systemu odwodnienia, w tym przypadku system ten miałby postać rowu otwartego, trawiastego. Przesunięcie osi jezdni natomiast pozwoliłoby uzyskać z istniejącego pasa drogowego miejsce na wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej. Konstrukcja drogi, która już istnieje, jest także wystarczająca pod ruch rowerowy i pieszy. Jak zapewnił dyrektor ZDP, wystarczy tylko położyć warstwę z masy asfaltowej z pewnym określonym profilem, dającym jednocześnie odwodnienie także ścieżki rowerowej.

Nowe rozwiązanie pozwoli uzyskać optymalny efekt w postaci przebudowy  drogi do parametrów określonych wymaganiami technicznymi dla dróg powiatowych oraz – zgodne z przyjętą koncepcją ścieżek rowerowych w powiecie brodnickim – uzyskać nowy kilkukilometrowy odcinek ścieżki dla rowerów i ruchu pieszego. Jednocześnie przy opracowaniu dokumentacji technicznej rozbudowy drogi przewiduje się ujęcie planu nasadzeń, którego wykonanie byłoby rekompensatą za wycięte drzewa po lewej stronie drogi. Plan zostałby opracowany przez architekta krajobrazu. Drzewa posadzone zostałyby zgodnie ze wskazaniem i uzgodnieniem z konserwatorem zabytków, co do ich parametrów i gatunków.

“Uważam, że po sesji rady czas dyskusji się skończył, ścieżka realizacji została wyznaczona, cele określone – skomentował po posiedzeniu starosta Piotr Boiński. – Zarząd Powiatu w Brodnicy wraz z Zarządem Dróg Powiatowych przystępują do ich realizacji. Zarząd będzie składał Wysokiej Radzie sprawozdania z kolejnych etapów przebiegu prac, tak jak to czyni zawsze we wszystkich innych sprawach – dodał przewodniczący Zarządu Powiatu w Brodnicy”. 

źródło i fot: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: