List otwarty do Zarządu Powiatu w Brodnicy, Radnych Powiatowych oraz Dyrekcji Szpitala

List otwarty do Zarządu Powiatu w Brodnicy, Radnych Powiatowych oraz Dyrekcji Szpitala

1 kwietnia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie spowodowane sytuacją kadrowa pielęgniarek i położonych w naszym brodnickim szpitalu. Wcześniejsze podjęcie tematem z Zarządem Powiatu i Dyrekcją szpitala nie spotkało się z zainteresowaniem – pisemna odpowiedź Pana Starosty brzmi, że do poprawy sytuacji potrzebne są zmiany systemowe. Kierujemy więc publiczny apel do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala. Liczymy na to, że Rada Powiatu i Dyrektora Szpitala ponownie pochylą się nad problemem.

Nie możemy spokojnie czekać na rozwiązania systemowe. System to również samorządy – jest to zadanie dla kompetentnych, kreatywnych decydentów. Słyszymy opinie, że sytuacja braku pielęgniarek i położnych to błędy poprzedniej lub obecnej władzy, że to skutek przemian ustrojowych i gospodarczych. A nasze błędy? Błędy samorządów? Nas też mieszkańcy rozliczają z niekorzystnych działań. Jako radni mamy obowiązek wobec swoich wyborców – jednym z nich jest zabezpieczenie stacjonarnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu. Nakazem chwili jest przede wszystkim zadbanie o to, aby w budynku szpitala miał kto pracować. Rozbudowa szpitala to zadanie drugoplanowe, uzasadnione tylko wówczas, gdy zapewni się kadrę medyczną włącznie z lekarzami, których brakuje podobnie jak pielęgniarek i położnych. Skutek likwidacji szpitala z powodu braku personelu byłby wielką porażką Zarządu Powiatu, radnych powiatowych, ale także nas, radnych miejskich. Podamy kilka przykładów na złą politykę kadrową w szpitalu. Z naszych informacji wynika, że sala wybudzeń nie działa z powodu braku personelu pielęgniarskiego lub działa wybiórczo. Na bloku operacyjnym większość pielęgniarek anestezjologicznych to emerytki, którym chylimy czoła za to, że chcą dalej pracować. Co się stanie, jeśli ten wykwalifikowany personel odejdzie? Konsekwencję może być zamknięcie oddziału chirurgicznego, ortopedycznego, położnictwa i ginekologii, ponieważ bez bloku operacyjnego te oddziały nie mają racji bytu. Zatrudnione pielęgniarki i położne lawinowo w ciągu 5 lat będą odchodzić na emeryturę. Sytuacja jest dramatyczna, godzi w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu.

Reklamy

Mamy nowy szpital, dobrze wyposażony, dlatego priorytetowym zadaniem Dyrektora jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej. Szanowny Panie Dyrektorze, proszę odpowiedzieć na pytanie, jakie działania Pan poczynił, żeby poprawić stan liczebny personelu medycznego? Jaki jest powód odejścia ze szpitala pielęgniarek i położnych? Dlaczego nie można zatrzymać odchodzących i pozyskać nowych specjalistów, aby zapewnić optymalną piekę szpitalną mieszkańców powiatu?

Analiza struktury wiekowej tychże zawodów, wg danych OIPiP w Toruniu, na dzień 01.03.2021 r. jest czytelna – średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w brodnickim szpitalu to 54 lata i 8 miesięcy. W całym powiecie – 54 lata i 5 miesięcy. W ciągu 5 lat prawo do emerytury uzyska 67 pielęgniarek i 23 położne. Po tym okresie do opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej pozostanie 125 pielęgniarek i 20 położnych, a tylko do prawidłowego funkcjonowania szpitala potrzeba przynajmniej 80 pielęgniarek i 15 położnych. Wg danych OIPiP, w przedziale wiekowym 24-39 lat czynne prawo wykonywania zawodów posiada 12 pielęgniarek i 4 położne. Łatwo więc policzyć, że mieszkańcy powiatu w ciągu 10 lat mogą zostać pozbawieni prawidłowej opieki. Wykorzystajmy ten czas, aby zadbać o nową kadrę. Wyszkolenie pielęgniarki i położnej z podstawowymi uprawnieniami trwa od 3 do 5 lat. Do tego trzeba doliczyć czas na ukończenie kursów specjalistycznych uprawniających do pracy w poszczególnych oddziałach, w zależności od specyfikacji.

Propozycje działań, na które nie potrzeba zmian systemowych:

  • zachęcenie młodych ludzi do wybierania zawodu pielęgniarki lub położnej i dążyć do tego, aby jak absolwenci chcieli pracować w naszym powiecie (działania informacyjne w mediach, szkołach ponadpodstawowych – przy współpracy samorządów oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • podpisanie porozumienia w wybraną uczelnią kształcącą pielęgniarki i położne o odbywanie praktyk zawodowych w szpitalu – poprawi to jakość sprawowanej opieki nad pacjentami, a w przyszłości zapewni wykwalifikowaną kadrę medyczną. W naszym województwie są już szpitale, które skorzystały z tej formy rozwiązania problemu i zadeklarowały przyjęcie absolwentów do pracy. Przykładem jest szpital w Grudziądzu.
  • na start zaproponować mieszkania hotelowe – przy współpracy z Urzędem Miejskim – jest to wielka szansa na pozyskanie do Brodnicy nowego pokolenia kadry pielęgniarsko – położniczej, a może i ratowników medycznych,
  • umożliwić zatrudnienie na umowę o pracę (zapobiec przechodzeniu pielęgniarek i położnych do innych szpitali, co już się dzieje),
  • pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych zapewnić płatne urlopy wypoczynkowe, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, które odbija się na jakości sprawowanej opieki.

Z poważaniem radni Rady Miejskiej w Brodnicy

Zakrzewska Jadwiga, Bartkowska Brygida, Beksa Alicja, Dombrowski Artur, Gibas Agnieszka, Głowacka Violetta, Gutowski Zbigniew, Kalinowski Wiesław, Kaliszer Dariusz, Kowalski Jan, Orzech Jan, Rumińska Joanna, Siekliński Adam, Sikorski Zbigniew, Szafrański Mateusz, Tyburski Jacek, Unrau Roman, Wiśniewki Wojciech, Zabłotny Paweł

źródło: nadesłane Rada Miejska

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: