W Konojadach powstanie przystanek autobusowy

W Konojadach powstanie przystanek autobusowy

31 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

31 marca 2021 r. w Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka podpisali umowę pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie a Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z Brodnicy.

Przedmiotem umowy jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C w miejscowości Konojady – budowa przystanku szkolnego, Gmina Jabłonowo Pomorskie, Obręb 10 Konojady, działka nr 131 i 251/3”.

Wartość zawartej umowy wynosi 57.858,36 złotych brutto.

Inwestycja będzie finansowana w całości ze środków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Zakres robót będzie obejmował między innymi:

– budowę przystanku szkolnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1815C o nawierzchni z kostki betonowej,

– wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i ziemnych,

– wykonanie jezdni w tym warstwy odsączającej, podbudowy, nawierzchni i krawężników,

– wykonanie chodnika (peronu),

– roboty wykończeniowe i porządkowe.

Realizacja zadania jest niezbędna w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, a w szczególności uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: