Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe przyznane

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe przyznane

24 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski, zgodnie z uchwałą Nr III/22/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, dokonał oceny formalnej i merytorycznej złożonych w tym roku wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego tj. za rok 2020 oraz znaczenie danego sportu dla Gminy Brodnica i przyznał:

  • 14 osobom za osiągnięte wyniki sportowe – stypendia sportowe w różnych wysokościach (250 zł, 200 zł), które stypendyści będą otrzymywać przez 9 miesięcy tj. co miesiąc w okresie od kwietnia do grudnia br.;
  • 11 osobom za prezentowany przez nią poziom i wyniki sportowe – jednorazowe nagrody w różnych wysokościach (1000 zł, 500 zł).

Wójt Gminy Brodnica przyznał także 6 wyróżnień w formie statuetek, dla osób fizycznych za prezentowany przez nie poziom i wyniki sportowe.


Dla sportowców z MUKS Karate “SHOTOKAN” z Brodnicy wyróżnienia w formie statuetek odebrał z rąk Wójta Gminy Brodnica – Adama Zalewskiego prezes Klubu – Łukasz Mosakowski.

Serdecznie gratulujemy!

źródło i fot: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: