Orlik w Szczuce, gminne sale sportowe w Gorczenicy, Szczuce i Szabdzie – w czasie covid-19 ograniczenia od 20.03.2021 r.

Orlik w Szczuce, gminne sale sportowe w Gorczenicy, Szczuce i Szabdzie – w czasie covid-19 ograniczenia od 20.03.2021 r.

23 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W nawiązaniu do regulacji prawnych, które wprowadza to Rozporządzenie, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku zawieszona jest realizacja projektu Lokalny Animator Sportu oraz  zajęcia sportowe na gminnych salach sportowych  – dla sportu amatorskiego.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. organizowania ich bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:


– we współzawodnictwie sportowym;

– zajęciach sportowych;

– wydarzeniach sportowych.

Wymóg dotyczący dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez polski związek sportowy ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności sportowej (w tym treningów) w zakresie udziału we współzawodnictwie. Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu. Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

Korzystać z infrastruktury mogą również członkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Dla klubów spełniających łącznie ww. warunki mogą być organizowane zajęcia.

źródło: UG Brodnica, fot. poglądowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: