Konkurs na dyrektora ZS nr 1 rozstrzygnięty

Konkurs na dyrektora ZS nr 1 rozstrzygnięty

23 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W związku z kończącą się z dniem 31 sierpnia 2021r. kadencją obecnego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy organ prowadzący ogłosił konkurs na kandydata na to stanowisko.

Do dnia 4 marca b.r. – czyli w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie jako graniczny do składania ofert- do tutejszego urzędu wpłynęły dwie oferty konkursowe.


W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Brodnicy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZS nr 1.

Cała procedura wyboru dyrektora szkoły odbywa się w oparciu o przepisy ustawy PRAWO OŚWIATOWE i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. rozporządzeń MEN.

Pierwsza część posiedzenia komisji konkursowej odbywa się bez udziału kandydatów, komisja analizuje złożone oferty i podejmuje uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia poszczególnych kandydatów do postępowania konkursowego.

Jednemu z kandydatów komisja odmówiła dopuszczenia do postępowania konkursowego w związku z tym, że oferta nie zawierała wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Następnie odbyła się rozmowa z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego podczas której kandydat zaprezentował koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkół wchodzących w skład zespołu oraz odpowiadał na pytania członków komisji.

W głosowaniu tajnym kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji – wobec czego konkurs uważa się za rozstrzygnięty. Kandydatem na dyrektora ZS nr 1 wyłonionym przez komisję konkursową został Pan Marek Jasiński – obecny wicedyrektor szkoły.

źródło i fot: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: