Nowa rada społeczna ZOZ

Nowa rada społeczna ZOZ

19 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

We wtorek, 16 marca br., Rada Powiatu w Brodnicy powołała skład nowej Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. 11-osobowe gremium, któremu z mocy ustawy o działalności leczniczej przewodniczy starosta, a w którego składzie zasiada też przedstawiciel wyznaczony przez wojewodę, zbierze się na pierwszym posiedzeniu 24 marca o godz. 10., w trybie zdalnym.   

W Radzie Społecznej ZOZ w Brodnicy podczas kadencji 2021-2024 pracować będą: starosta brodnicki Piotr Boiński – przewodniczący, Jan Kowalski – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz powołani na XXVI sesji rady powiatu członkowie: Piotr Burkwicz, Mirosława Karpowicz, Anna Małkiewicz, Małgorzata Miętkiewicz, Roman Pytlasiński, Jarosław Radacz, Maciej Rżeński, Małgorzata Smoczyńska, Adam Zalewski.


Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego (samorządu powiatu brodnickiego) oraz doradczym dyrektora ZOZ. Do jej zadań należy m.in. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego; także w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności; przyznawania dyrektorowi nagród, czy rozwiązania z nim stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Rolą rady jest też przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii m.in. w sprawach: planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; kredytów bankowych lub dotacji, regulaminu organizacyjnego; a także dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu oraz opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

źródło i fot: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: