Wyniki konkursu na kulturę

Wyniki konkursu na kulturę

10 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 18 ofert. Burmistrz Brodnicy przyznał dofinansowanie 17 wnioskodawcom. Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2021 środki finansowe w wysokości 200 000 zł. Konkurs polegał na wsparciu finansowym następujących zadań: wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków (150 000 zł) oraz organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej w Brodnicy (50 000 zł).

Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu przedstawia się następująco:

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej – Dziedzictwo Brodnicy – wystawa unikalnych eksponatów – 3 500,00 zł,
 2. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy – Noc Kupały 2021 – 3 000,00 zł,
 3. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy – Jazz w Annie 2021 – 3 500,00 zł,
 4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej – Wystawa malarstwa – 3 500,00 zł,
 5. Fundacja Brama Epok – Strach się bać III – 2 500,00 zł,
 6. Fundacja Brama Epok – Brodnica – miejsca nieznane – 4 250,00 zł,
 7. Stowarzyszenie „Sagitta” – Dawno temu na Zamku – 4 000,00 zł,
 8. Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska” – X Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady” przegląd zespołów artystycznych – 3 250,00 zł
 9. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica – IX Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej – 3 500,00 zł,
 10. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica – Festiwal Jakubowy – 3 250,00 zł,
 11. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – Prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych – 2 500,00 zł,
 12. Stowarzyszenie Pracy Społecznej – I Brodnickie Prezentacje Ukraińskie – 2 500,00 zł,
 13. Stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki – II Brodnickie Warsztaty Suzuki – 2 750,00 zł,
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki „Bractwo” – Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna” 2021 – 4 500,00 zł,
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” – Czas mierzony sztuką – 3 000,00 zł,
 16. Brodnickie Stowarzyszenie Kultury – Dbamy o brodnickie zabytki – Konserwacja elewacji zachodniej korpusu nawowego – mały szczyt z obu stron oraz elewacja pod szczytem bez cokołu i okna w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Brodnicy oraz remont konstrukcji sygnaturki kościoła klasztornego Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Brodnicy  – 150 000,00 zł,
 17. Stowarzyszenie „GD” – Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego – 500,00 zł
 18. Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne Bocian – Stara Brodnica w nowym świetle – 0,00 zł (Oferta odrzucona-brak wymaganego wkładu własnego).

źródło: UM Brodnica, fot. poglądowe UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: