Restauracje, kawiarnie, bary z ulgami w opłatach za alkohol

Restauracje, kawiarnie, bary z ulgami w opłatach za alkohol

10 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne w Brodnicy mogą trochę odetchnąć. Władze miasta stosowną uchwałą zwolniły je z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2021 rok. Z powodu zamknięcia przez pandemię branża znalazła się na skraju wytrzymałości finansowej. Każda więc ulga to dla przedsiębiorców konkretna pomoc.

“Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie punktów gastronomicznych, kawiarni czy restauracji nie mieli możliwości z dalszego korzystania z posiadanych i opłaconych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” – mówi Katarzyna Bajeńska, kierownik Biura Działalności Gospodarczej.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r., która weszła w życie 26 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znowelizowała przepisy dotyczące udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


Na podstawie art. 31 tej ustawy umożliwiono radzie gminy w drodze uchwały między innymi zwolnienie przedsiębiorców z opłaty lub przedłużenie terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy jednorazowo wnieśli opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021. Z tej możliwości skorzystał brodnicki samorząd.

“Rada Miejska w Brodnicy na sesji w dniu 09.03.2021r. podjęła taką uchwałę, która zwalnia przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszego miasta z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży” – informuje pani Katarzyna Bajeńska, kierownik Biura Działalności Gospodarczej.

Przyznano również zwrot części opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w wysokości odpowiadającej 75% opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia br.” – dodaje K. Bajeńska.

Po wejściu w życie podjętej uchwały przedsiębiorcy otrzymają wnioski o zwrot opłaty alkoholowej. – Chcemy pomóc przedsiębiorcom, żeby mogli dotrwać do czasu, kiedy będą mogli otworzyć lokale – mówi burmistrz Jarosław Radacz. – Cieszę się, że radni jednogłośnie podjęli taką uchwałę.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: