Czekamy na rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Szabda – Mszano

Czekamy na rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Szabda – Mszano

3 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

19 lutego 2021 r Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy ogłosił, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820C w ciągu drogi powiatowej Szabda – Mszano w miejscowości Szabda” wpłynęły cztery oferty od wykonawców. Ofertę z najniższą ceną złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o. z Brodnicy, które zaproponowało 1571064,87 zł.
Zgodnie z podpisanym 14 stycznia 2021r. ze Starostą Brodnickim – Piotrem Boińskim i Wicestarostą – Stanisławem Kosakowskim porozumieniem dotyczącym realizacji zadania Gmina Brodnica będzie współfinansowała realizację tej inwestycji dotacją ze swojego budżetu.
Przedmiotem przetargu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1820C w miejscowości Szabda, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do skrzyżowania z droga gminną ul. Na Belfort, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodnika. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi powiatowej ma długość 1 649 metrów. Szerokość nawierzchni drogi wyniesie od 5 do 5,50 metra. Na terenie zabudowanym zaplanowano prawostronny chodnik o szerokości od 1,25 do 1,5 metra, natomiast pobocza drogi będą gruntowe i umocnione kruszywem o szerokości 1 metra. Z kostki brukowej wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości i zatoka autobusowa. Zaplanowano także oświetlenie LED dwóch przejść dla pieszych z zasilaniem hybrydowym – z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi.
Zgodnie z przetargiem inwestycja ma zostać wykonana do 31 lipca 2021 r.

źródło: UG Brodnica/Facebook Adam Zalewski

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: