Narada z sołtysami w Gminie Bobrowo

Narada z sołtysami w Gminie Bobrowo

1 marca 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W dniu 24 lutego br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie  odbyła się narada Wójta Gminy Pawła Klonowskiego z sołtysami z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Włodarczyk oraz pracownicy merytoryczni urzędu. 

Na początku spotkania sołtysi mieli możliwość obejrzenia zakupionego autobusu. Wójt Gminy Paweł Klonowski poinformował, iż koszt zakupu wyniósł 585 tysięcy złotych brutto. Środki na sfinansowanie autobusu pochodziły z programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 tysięcy złotych, oszczędności ze środków niewydatkowanych w 2020 roku na kulturę oraz z dochodów własnych gminy. Jednocześnie poinformował, iż Rady Sołeckie  będą mogły skorzystać z dofinansowania na wynajem autobusu turystycznego. Wysokość dofinansowania ustalona została na  podstawie informacji o liczbie mieszkańców danego sołectwa.


Skarbnik Irena Białowicz omówiła sprawy związane z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego. Zaznaczyła, że wydatki z funduszu sołeckiego muszą być realizowane zgodnie z wcześniej ustalonym przez zebranie wiejskie planem. Jednocześnie przypomniała o zasadach wydatkowania środków  zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. W dalszej części spotkania Wójt Gminy Paweł Klonowski wraz z pracownikiem urzędu omówili działania związane z remontami  i utrzymaniem dróg gminnych. Kolejno pracownik Urzędu Gminy  zapoznał sołtysów z zasadami postępowania i zachowania się obywateli na wypadek wystąpienia różnych zagrożeń.

W końcowej części narady sołtysi zgłaszali wnioski dotyczące spraw bieżących. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały przekazane do odpowiednich referatów Urzędu Gminy.

źródło: UG Bobrowo

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: