Dotacja do modernizacji źródła ciepła dla miszkańców Gminy Brodnica

Dotacja do modernizacji źródła ciepła dla miszkańców Gminy Brodnica

26 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Od  dnia 1 marca 2021 roku rusza kolejny program proekologiczny na terenie Gminy Brodnica. Można już pobierać formularze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Z dotacji mogą skorzystać  mieszkańcy gminy Brodnica chcący pozbyć się starego pieca niespełniającego wymagań, tak zwanego „śmieciucha”. Dotacją objęte nie mogą być zadania zrealizowane. Program ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Brodnica.

Dotacja z budżetu gminy Brodnica przewiduje dofinansowanie do modernizacji źródła ciepła w formie dotacji  w kwocie do 2.500,00 zł:

  • na ogrzewanie gazowe;
  • na ogrzewanie olejowe;
  • na ogrzewanie elektryczne;
  • na piec opalany paliwem stałym w tym biomasę, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690) tj. eko-groszek, pellet.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, Referat Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji, II piętro, pok. nr 312 oraz na stronie internetowej: www.brodnica.ug.gov.pl w zakładce Wzory wniosków. Wnioski składać można od dnia 1 marca 2021 r.

Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnica [pobierz]

Uchwała Nr XXI/166/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnica [pobierz]

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza [pobierz]

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: