Umowa na budowę instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku

Umowa na budowę instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku

22 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

19 lutego 2021 r. została podpisana umowa na budowę instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku. Wykonawcą jest firma MAR AGENCY Sp. z o.o. (Ul. Kasprzaka 6 91-083 Łódź). Firmę reprezentował pan Marek Stasiak – Prezes Zarządu. Ze strony Gminy osobami, które będą współpracowały z wykonawcą przy realizacji inwestycji są Mirosław Pączkowski kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku oraz Kamil Durszlewicz specjalista ds. inwestycji budowlanych i drogowych.
Projekt jest realizowany w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest ochrona środowiska oraz wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej, poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez budowę instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku.
Wartość zadania wynosi 1 045 500,00 zł., a pozyskane przez Gminę dofinansowanie 500 000,00 zł.
źródło: UG Osiek 
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: