Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Brodnica w dniu 26 lutego 2021 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Brodnica w dniu 26 lutego 2021 r.

19 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

RADA GMINY BRODNICA zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, sala 105 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy. [pobierz]

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok, [pobierz]

b) zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Gminy Brodnica z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu określonej części tej opłaty, [pobierz]

c) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brodnica na lata 2020- 2032”, [pobierz]

d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021, [pobierz]

e) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, [pobierz]

f) rozpatrzenia petycji, [pobierz]

g) rozpatrzenia petycji, [pobierz]

h) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Karbowa.  [pobierz]

5. Sprawy różne, informacje, komunikaty.

6. Zamknięcie obrad.

Informuję, że obrady Rady Gminy Brodnica są transmitowane na stronie www.brodnica.ug.gov.pl. Archiwalny zapis z obrad można obejrzeć na stronie www.brodnica.ug.gov.pl w zakładce „Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Brodnica” oraz na stronie www.bip.brodnica.ug.gov.pl

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: