Konkurs na najbardziej pomysłowego bałwana w Gminie Brzozie

Konkurs na najbardziej pomysłowego bałwana w Gminie Brzozie

18 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

REGULAMIN KONKURSU na najbardziej pomysłowego bałwana.
1. Konkurs na najbardziej pomysłowego bałwana jest organizowany przez Radę Gminy Brzozie i kierowany jest do dzieci z Gminy Brzozie w wieku 6-13 lat.
2. Uczestnicy konkursu powinni wykonać samodzielnie bałwana ze śniegu, zrobić zdjęcie a następnie przesłać do dnia 22 lutego 2021r. di godz. 12:00 na adres e-mail: rada@brzozie.pl
3. Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz wiek autora.
4. Uczestnicy konkursu przesyłają tylko jedno zdjęcie.
5. Można zgłaszać tylko zdjęcia swojego autorstwa.
6. Prace ocenione zostaną przez komisję, w składzie komisji zasiadać będą 3 osoby: Dyrektor GBP w Brzoziu, reprezentant Radny Gminy w Brzoziu oraz pracownik Urzędu Gminy w Brzoziu.
7. Prace nie spełniające warunków regulaminu będą wykluczane z konkursu.
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 25 lutego 2021 r. na stronie internetowej Gminy Brzozie
9. Autorzy trzech najbardziej pomysłowych bałwanów otrzymają nagrody rzeczowe. Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez rodziców uczestników na:
1. na publikację przesłanego zdjęcia wraz imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Gminy Brzozie oraz na Facebook na profilu Gminy Brzozie.
2. na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Urząd Gminy w Brzoziu w celu prowadzenia konkursu na najbardziej pomysłowego bałwana.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brzoziu,,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –informatyk@brzozie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na najbardziej pomysłowego bałwana
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu
5. Dane osobowe (imię i nazwisko) autorów bałwanów wraz ze zdjęciem zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzozie oraz na Facebook na profilu Gminy Brzozie
5. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników – maksymalnie 12 miesięcy,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

źródło: UG Brzozie


Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: