Zalew jabłonowski ujęty w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy

Zalew jabłonowski ujęty w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy

16 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W odpowiedzi na pismo Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego skierowane do Ministerstwa Infrastruktury – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące budowy zbiornika wodnego „Zalew Jabłonowski’ w dolinie rzeki Lutryny, otrzymaliśmy odpowiedź, że ww. zadanie zostało ujęte w projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy. W ramach tego zadania zaplanowano na lata 2021-2023 opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej oraz ekspertyzy oddziaływania na środowisko planowanej budowy zbiornika. Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie opracowania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przedmiotowe dokumenty przygotowane w ramach prac nad Programem przeciwdziałania suszy wykorzystane będą w toku dalszych prac nad właściwym Programem przeciwdziałania niedoborowi wody, w ramach którego zostanie ustalona ostateczna lista działań służących zwiększeniu retencji wodnej.


O dalszym postępie prac w ramach zadania dotyczącego budowy zbiornika wodnego na rzece Lutryna będziemy informować na bieżąco.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie, fot. R.M.

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: