Remont świetlicy wiejskiej w Suminie zakończony

Remont świetlicy wiejskiej w Suminie zakończony

15 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Suminie. Wykonawcą był Zakład Malarski Kazimierz Chachulski z siedzibą w Brodnicy.
W czasie odbioru oprócz inspektorów nadzoru, przedstawicieli Gminy oraz właściciela firmy Kazimierza Chachulskiego obecny był Bogusław Błaszkiewicz Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
Zakres robót polegał na odnowieniu pomieszczeń, wymianie części instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej, wymianie oświetlenia, zamontowaniu ogrzewania podłogowego i powietrznej pompy ciepła do ogrzewania obiektu oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 9,90 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej, wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradami.
Projekt był realizowany w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
źródło: UG Osiek
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: