Złoty certyfikat dla Gminy Brodnica za udział w ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Złoty certyfikat dla Gminy Brodnica za udział w ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”

13 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Od 2005 r. Gmina Brodnica oraz dzieci i młodzieżze wszystkich szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciachgrup opiekuńczo-wychowawczych z gminnym programem profilaktycznym każdego roku,z dużym powodzeniem, brali i biorą udział w licznych ogólnopolskich konkursach indywidualnych –prowadzonych przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Na przełomie lat 2005-2020 na terenie Gminy Brodnica działałood 7 do 5 grup opiekuńczo-wychowawczych z gminnym programem profilaktycznym.W ramach kampanii uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach literacko-plastycznych, krzyżówkowych itp. takich jak np.: „Co zrobisz, gdy wygrasz?”, „Mierz wysoko”, „Jak wypocząć z trzeźwym umysłem?”, „Napisz do Dudka”, „Więcej wiem, dobrze wybieram”, „Słucham mistrzów, dobrze wybieram”, „Napisz do Mistrza”,„Zawsze masz wybór, czyli 7 naprawdę dobrych pomysłów”, „Wehikuł czasu”, „Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela”, „Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce” czy „Rozwiąż krzyżówkę”. W poszczególnych latach pojedynczy uczniowie każdej gminnej szkoły otrzymywali indywidualne wyróżnienia i nagrody. Najwięcej sukcesów w konkursach ogólnopolskich odnieśli jednak uczestnicy grup działający przy SP Gorczenica. Opiekunem dzieci wyróżnionych była Halina Krajnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy.Uczniowie tej szkoły każdego roku uczestniczyli w Kampanii uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.


Za włączenie się w realizację jubileuszowej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowanej pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”, prowadzonej w roku 2020 pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu, skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów Gmina Brodnica, Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele z Przewodniczącą Komisji Zofią Wolską-Safijanowską, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Jolanta Tomella będąca Pełnomocnikiem Wójta Gminy Brodnica ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – otrzymali ZŁOTY CERTYFIKAT, który jest wyrazem specjalnego podziękowania za włączenie się, w tak trudnym czasie, w realizację działań profilaktycznych. Celem Kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmocnienie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychotropowe.

Szczególne wyróżnienie w formie dyplomu i nagrody za udział w konkursie plastyczno-literackim pn. „Wehikuł czasu” organizatorzy ubiegłorocznej Kampanii przyznali uczniom kl. III SP Gorczenica: Gabrieli Czajkowskiej, Małgorzacie Florkiewicz, Zuzannie Kuczbańskiej, Marcelinie Stachurskiej oraz ich opiekunowi i koordynatorowi prowadzącemu grupę Halinie Krajnik, którym Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski w nagrodę ufundował dodatkowe upominki. Z uwagi na trwającą pandemię nagrody zostaną wręczone  w najbliższym, możliwie bezpiecznym, czasie.

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: